Til forsvar for Ukraine-krigen #4: Er den ukrainske mand en ukuelig helt eller et udueligt skvat?

De foregående tekster i artikelserien kan læses her:
Introduktion: Ukraine-krigen er bedre end sit rygte
Vestligt diplomati: Vestens oversete diplomatiske sejre
Sanktionspolitikken: Sanktionernes opbyggelige tilbageslag
Våbenstøtten: Vores vidunderlige våben

Vi ser klare tegn på, at ukrainerne ikke vil betale prisen, og må derfor spørge os selv: Er det nu, vi skal trække stikket?

Af Uffe Kaels Auring

Der er gået nogle måneder, uden at jeg har hørt en lyd fra kritikeren af Vestens Ukraine-politik. Det måtte betyde, sagde jeg godt tilfreds med mig selv, at jeg havde lukket munden på ham, og at der i det hele taget ikke er mere at sige om affæren. Nu ringede han så for et par uger siden, netop som der opstod uro i en anden del af verden. Efter en venlig tak for mine ”seriøse” svar kom han til sagen. Jeg havde overset noget, mente han, som ville ændre mine ”konklusioner fundamentalt”. Jeg lyttede til den nye indvending og lovede straks, at han kunne få et sidste ord indført i Eftertryks ellers svært tilgængelige spalter, hvis blot jeg måtte få det sidste ord. Det gik han med til. Om hans nye kritikpunkt vil jeg foreløbig blot sige, at det er ret alvorligt; hvor alvorligt kommer vi til om nogle afsnit. Først repeterer vi, hvad jeg, kritikeren og den udenrigspolitiske elite er enige om: Krigens succeskriterier og målsætninger.

Om disse emner har vi ikke noget nyt at sige, så vi nøjes med at få nogle nye røster til at sige det. Ifølge det neokonservative fyrtårn Max Boot er de vestlige militærpakker en ”fantastisk investering”.1 Joe Biden påpeger, at yderligere pengeindsprøjtninger er ”en klog investering, som kommer til at give afkast” i flere generationer frem.2 Gevinsterne for de nulevende generationer er allerede mærkbare: Alle amerikanere bør, if. den demokratiske senator Richard Blumenthal, ”være tilfredse med, at vores Ukraine-investering giver os rigeligt for pengene. For mindre end 3 procent af vores lands militærbudget har vi gjort det muligt for Ukraine at reducere Ruslands militære styrke til det halve […] Alt sammen, uden at en eneste amerikansk tjenestekvinde eller -mand er blevet såret eller dræbt.”3 Blumenthals republikanske kollega Mitt Romney istemmer, at Ukraine-støtten er ”det bedste forbrug af forsvarspenge, vi nogensinde har foretaget […] Vi formindsker og ødelægger det russiske militær for en meget lille sum penge […] et svækket Rusland er en god ting.”4 Med en indtrængende appel til eventuelle skeptikere i USA fremhæver selveste Volodymyr Zelenskyj, hvor ”billigt” USA slipper af sted med at redde verden.5 Lignende meldinger kommer fra det neokonservative organ Republicans for Ukraine.6

De nøjere beregninger er ikke vigtige her. F.eks. er det russiske militær i dag større og stærkere end før krigen,7 og de 3-5 pct. er vist lidt lavt sat.8 Men vi kan stole på formlen: Vi bruger vestligt materiel og ukrainske mænd til at fremme USA’s dominans over såvel allierede som rivaler og få ført borgernes penge over i de militærindustrielle sektorer. Vores dominanspolitik, ekspansion og oprustning skabte Ukraine-konflikten – som nu betaler os tilbage med alarmerende behov for yderligere oprustning og ekspansion.9

Det fungerer i det store hele glimrende. Vi gør vores, ukrainerne gør deres, og begge dele tjener os godt. Eftersom den gennemsnitlige vesterlænding besidder mere selvgod humanisme end sund forretningsfornuft, bliver de imponerende investeringsresultater dog nedprioriteret i den daglige dækning, der til gengæld skænker os den rigdom af heltemod og menneskelige ulykke, som den humane følelse sætter pris på og varmer sig ved. Vi vil stort set alle gerne være med på det hold, der gør det rette, og vi ved, at det ledes af vores ledere, og at opgaven går ud på at støtte Ukraine med så mange våben som muligt. Så vi skal bare have hjertet med.

Dét er en formssag for de fleste dannede mennesker. Men i de samfundslag, der mærker omkostningerne, har man tiltagende svært ved at holde kampgejsten oppe.10 Der er forskellige måder at drive disse afvigere tilbage i folden. Har vi at gøre med sølle skeptikere, der stritter imod pga. snæver egeninteresse, kan man forsøge at lufte ideen om, at det er bedre at tage nogle slag med oprejst pande nu end at blive trampet ned af Putins hærskarer senere. Sagens blodige alvor kan vores ledere, såsom den amerikanske præsident,11 den danske statsminister12 eller den hollandske forsvarsminister, fortælle mere om. Eksempelvis påpeger sidstnævnte, at de holdningsdannende klasser må ”sikre, at borgerne indser, at det […] handler om meget mere end Ukraine, at det handler om vores sikkerhed i Europa” og en Putin, der efter at have nedlagt Ukraine vil tage ”et andet skridt og et tredje skridt” vestpå.

Problemet er, at sådanne foruroligende fremtidsudsigter ikke bider på folk, der ikke kan tænke to-tre skridt frem. For den typiske mindrebemidlede krigsfornægter bliver det for abstrakt. Til gengæld forstår selv simple mennesker konceptet at overlade det sure slid til andre, og de kan så betrygges med, at nogle andre tager slæbet på østarbejdervilkår: ”Det er virkelig i vores interesse at støtte Ukraine, for det er dem, der kæmper. Vi kæmper ikke.” Støtten til Ukraine er ”en meget billig måde at sikre, at Rusland, med dette regime, ikke er en trussel mod NATO-alliancen”.13 Dét burde overbevise eller i hvert fald blødgøre folk, der har hovedet langt oppe i deres egen egennytte.

Andre, mere fatalistiske frafaldne, der ser bagslag og forfaldssymptomer alle vegne, men hverken russiske trusler eller mulighed for egen vinding, skal måske omvendes med rene morallektioner: Oplever man ikke, at gevinsterne opvejer omkostningerne, må man forstå, at de ofre, det gode og det rette bringer, gør enhver omkostningstænkning til skamme. Hør f.eks. den ukrainske løjtnant Oleksandr Shyrshyns appel, her transmitteret via CBS News: ”Ukrainerne betaler med deres liv. Og jeg tror og håber, at deres liv koster meget mere end penge, meget mere end skatteydernes penge.”14 Man måtte være temmelig hjerteløs for at skuffe soldatens ydmyge håb. Et sted derinde har selv egoister og populister hjerter.

Nu får Shyrshyn det til at lyde, som om vi er blevet kastet ind i en konkurrence om at køre den størst mulige underskudsforretning i den største potens af sænk. Men budskabet fejler egentlig ikke noget. Pointen er, at vestlige borgere skal hæve sig over snævre omkostningsbetragtninger15 og blot sige ja, når deres ledere, der alene forstår det samlede regnskab, lancerer nye bistands- og eskalationsinitiativer til almenvellets bedste. Selvfølgelig ikke at forveksle med borgernes eller samfundets bedste.16

Det er så også her, kritikeren begynder at blive kritisk, for hvad hvis den ukrainske løjtnants halvdunkle tale ikke blot tilbyder de pengepungspirrelige vesterlændinge et nyttigt ideal om opofrelse, men også udtrykker en generel indstilling i et Ukraine, der holder så meget af eget blod, at dets borgere ikke selv vil ofre sig for den højeste sag? Zelenskyj har faktisk sagt cirka det samme som løjtnanten.17 Så der er anledning til betænkelighed. Sætter ukrainerne deres egne liv over vores udbytte? Har vi nået punktet, hvor ukrainerne bidrager med så lidt, at regnskabet går i minus?

***

Kritikeren og jeg kan være enige om, at gevinsterne for militarisme og amerikansk herredømme må gå forud for ukrainsk blod og vestlige borgeres sikkerhed. Vi kan også være enige om, at ukrainerne gerne må sætte vestlige borgeres ve og vel i anden eller tredje række, hvis det kan lære vesterlændingene at sætte krigsmoral før dem selv.18 Det dur blot ikke, hvis den tidligere sovjetrepublik sætter eget blod først. Den plads er reserveret til militarismen.

Partnerens prioriteter må være i orden. Dernæst må han levere i et rimeligt omfang. Det ukrainske blod må gøre en positiv forskel for os.19 Støtten skal betale sig.20

Og hermed lader vi kritikeren selv få ordet.

Tak for taletiden. Med den elendige sommerperiode dårligt overstået må vi erkende, at Ukraine-modellen har et enkelt svagt led: Ukraine. Der er tyndet godt ud i landets effektive kampstyrker, og de sørgelige rester, der er tilbage, er bange for at kæmpe. De holder igen og tåler ikke synet af blod. Medmindre landet snart præsterer offervilje af en helt anden kaliber, bør vi opgive projektet, stille os tilfreds med det udbytte, vi fik, og overlade ukrainerne til deres skæbne.21

Godt så. Vi må undersøge det ukrainske mandskabs sande karakter, dets fortrin og ubehageligheder, fra høj til lav, fra Kiev-toppen til manden i skyttegraven. Vi tager det fra bunden af.

1.      De ukrainske mænds villighed til at ofre sig for projektet

De ukrainere, der gerne ville kæmpe, meldte sig for et par somre siden. Nu rekrutterer staten fortrinsvis fra de uvilliges lange rækker.22 Den slagkraftige hær, vi opbyggede fra 2014-2022, er smadret. De bedste soldater er døde,23 og de, der ryger til slagmarken, er ofte gamle,24 demoraliserede og dårligt trænede.25 Flere og flere deserterer efter at have oplevet livet og kammeraternes død ved fronten.26 Titusindvis af ukrainere er flygtet, mange ulovligt, fordi de ikke tør konfrontere den russiske overmagt.27 De, der endnu ikke har modtaget deres indkaldelsespapirer, laver alle mulige numre for at undgå tjeneste,28 mens de, der er blevet indkaldt, har en tendens til at holde sig inden døre. Mange låser sig simpelthen inde.29 Sårede ukrainere overvejer at påføre sig selv yderligere lemlæstelse, fordi de ikke vil betale den ultimative pris.30 Og i befolkningen som helhed daler viljen til sejr.31

Vi kunne fortsætte opremsningen. Kvaliteten af det råmateriale, vi arbejder med, er ikke god; som tiden går, bliver det kun værre. 1-0 til min kritiker.

2.      Det ukrainske styres mobiliseringsevne

Nu tegner der sig et helt andet billede. Kiev udvider mobiliseringsbasen, lukker smuthuller32 og slår hårdt ned på undvigere og afhoppere. Overalt i Ukraine er de olivengrønne rekrutteringsofficerer på jagt efter nye, uvillige rekrutter. De udvalgte gør, hvad de kan, for at slippe udenom, men mange bliver fanget og tvunget i kamp.33

Undskyldninger er der nok af, men reelle grunde til at undsige sig tjeneste bliver stadig sværere at opdrive. Kiev har skrottet borgernes mulighed for at nægte militærtjeneste af religiøse eller samvittighedsmæssige årsager. Insisterer de på denne forfatningssikrede menneskerettighed, får de god tid til at granske deres samvittighed i fængslet.34 Fængselsstraffen for desertering, ulydighed og anden krysteradfærd er i øvrigt sat op, og man har afbureaukratiseret processerne, så der bl.a. ikke længere er mulighed for appel.35 Hvad angår deciderede kollaboratører og Putin-propagandister, gør sikkerhedstjenesterne en brav indsats for at myrde dem.36

Vi skal se det som en dynamisk proces. Som slapheden breder sig over det krigshærgede land, strammer centralregeringen grebet. Mange af de folk, der vælger flugten over de velpatruljerede grænser, ender i grænsevagternes varetægt,37 hvis ikke forkrøbling og død indhenter dem forinden.38 Visse sygdomme kan stadig redde den ukrainske mand fra tjenesten, men regeringen er i gang med at lukke en del huller i systemet.39 Efter amerikansk pres er man tilmed begyndt at slå ned på de aspekter ved den epidemiske korruption, der handler om at bestikke sig fra sin militærtjenestepligt.40 Senest har staten meddelt de hundredtusindvis af mænd, der ikke vil forsvare deres land, at de lige så godt kan komme frit frem: Har de ikke givet sig til kende over for militærets registre, skal Kiev nok finde dem i andre databaser. Det opsøgende arbejde er i gang, og der er også ny lovgivning på vej.41 Takket være sådanne opstramninger er den ukrainske mands valg tiltagende simpelt: Vil du tjene dit fædreland eller forråde det? Fængslet, fronten eller flugten?

Samtidig hjælper en stor rekrutteringskampagne de frygtsomme og vankelmodige med at træffe den rigtige beslutning: ”Det er o.k. at være bange”, fortæller plakater og videoer – for det er soldaterne ved fronten nemlig også.42

Ukrainerne anno 2023 er utvivlsomt et fejt folkefærd; de fleste heltemodige undtagelser har allerede ofret sig for sagen. Kiev viser dog vejen. Ingen med blot et overfladisk kendskab til det ukrainske lederskabs greb om situationen kan tvivle et øjeblik på ukrainernes agens. De har faktisk lige så meget agens, som vi har: Zelenskyj-styret besidder mandsmod og kampvilje på et helt folks vegne.

Perfekt er det ikke, for den topmotiverede, NATO-standardiserede hær, der tog kampen op tilbage i foråret 2022, er borte. Godt er det dog, at den blev opbrugt i Ruslands-skadeligt, krigseskalerende øjemed. Havde Vesten ikke forpurret fredsinitiativerne tilbage i marts-april 2022,43 ville tusindvis af døde russere være i live i dag. De mange dræbte ukrainerne gør det desuden vanskeligt for Kiev-styret at genoplive dets tidligere flirt med eftergivenhed og diplomati: Om ikke andet må ukrainerne give deres blod for at bevise, at de lange kolonner af martyrer, der gav deres blod før dem, ikke gjorde det forgæves. De nye faldne ærer de tidligere faldne.

Pga. vores egne lederes handlekraft og Kievs jerngreb arbejder vi nu med det næstbedste, vi kan drømme om, og det bedste, sandt demokratisk lederskab kan give: En hær af tvangsmobiliserede civile.44

1-1.

3.      Det ukrainske militærs villighed til at følge NATO’s diktater og bære de ofre, det indebærer

Den store historie om Kievs engagement i NATO-projektet fra 2014-2022 fortjener et langt hyldestskrift,45 og det har jeg hverken tid eller talent til. Usvigeligt, er det bedste ord, jeg kan komme på, hvis jeg må fatte mig i korthed. Og enhver sand Ukraine-krigstilhænger har faktisk en pligt til at overlade fordums bedrifter til fortidsforskerne og haste videre til de brændende spørgsmål: Er der mere at hente, og hvor meget og hvordan?

Så vi må frem til den offensiv, som i vinters ville indtræffe i foråret, og som gik sin gang i sommer. Den kom i stand, fordi Ukraine skulle bevise sit værd i en kamp mod tiltagende vestlig krigstristesse. Inden det gik løs, udtalte Ukraines nu afsatte forsvarsminister Oleksii Reznikov, at hans vestlige sponsorer havde gjort det klart for ham, at hans land skulle levere ”det næste eksempel på succes, fordi vi er nødt til at vise det til vores folk”,46 det betalende publikum hjemme i Vesten,47 der forlangte ”crowd pleasing”.48 I stedet fik vi en dundrende fiasko, og så skulle vi dulme skuffelsen med tålmodighed.49 Ukraine fik til gengæld en ny chance for at præsentere det lovede udfald. “Vi er nødt til at fremvise resultater før NATO-topmødet” d. 11.-12. juli i Vilnius, sagde Zelenskyj en lille måned inde i affæren.50

Men succeserne og resultaterne udeblev.51 Efterhånden en sand langgaber. Ikke noget at klappe ad. Ukrainerne begyndte at lukke dørene til forestillingen,52 men tog den ikke af plakaten. Og dén (og traileren) var stadig dragende. Det annoncerede triumftog kunne endnu beskæftige de endnu håbefuldes fantasi. Hvor fedt ville det ikke lige være, hvis disse syner af sejr på en eller anden måde kom til live?

Det findes der næppe et objektivt svar på; det hjemlige ekspertkorps, anført af ”militæranalytikeren” Anders Puck Nielsen, kan blot igen og igen underrette masserne om, at det forestående gennembrud meget vel kan være tæt på.53

Mange har omvendt tænkt, at det ville være fedt, hvis hele denne skuffelse bare forsvandt.54 Dem har europæiske medier tjent godt, så de ikke skulle bruge for meget af deres egen tid på at lukke ensformige og dårlige nyheder ude. Krigens kuratorer har dog ikke forsømt at lave indhold til dem, der har behov for nogle gode nyheder en gang imellem. De sejrssultne har kunnet glæde sig over små succeser – eller hvad der ”lader til” at være det55 – og andre afvigelser fra det store, triste billede.56

Fornuftigt at holde frihedskampens ild i live hos de troende vesterlændinge. Bedre med krigsligegyldighed end regulær krigstræthed hos de ikke-troende. Upåklagelig PR-håndtering på svære vilkår.

Ned på jorden igen. Forestillingen giver kun mening, hvis den krig, den pifter op eller dækker over, gavner den vestlige militarisme. Så tilbage til sommeroffensiven.

Hvad gik ukrainerne ind til?

 • I forreste linje: dybe minefelter,57 angrebshelikoptere, bombefly, heftig artilleribeskydning, velforberedte og velforsynede russiske kamptropper.58
 • Krigskunstens mest krævende disciplin: en blitzkrieg-lignende gennembrudsoperation.59
 • En mission, som vestlige efterretningskilder og uafhængige militæreksperter ikke troede på. Forventningen var, at ukrainerne ikke ville leve op til ”forventningerne”.60 Målene med offensiven kunne ikke opnås med den eksisterende slagstyrke, og ukrainerne ville lide enorme tab.
 • En operationstype, som selv under gunstige forhold praktisk talt aldrig lykkes.61

Hvad gik de ind med?

 • Det bedste militærudstyr, Vesten var villig til at give fra sig.62 I månederne op til offensiven havde Vesten tømt ud i våbensystemerne på anden eller tredje hylde. Da dagen oprandt, rådede ukrainerne over nogle hundrede gamle tanks63 og pansrede køretøjer.
 • En krævende combined arms warfare-taktik64 uden nogle af de vigtige elementer, der skal kombineres for at få det hele til at spille. De ukrainske styrker manglede luftforsvarssystemer,65 havde ikke tilstrækkeligt minerydningsudstyr og manglede en operationsdygtig luftstyrke.
 • Dårligt rustede styrker. Mange af soldaterne var rå rekrutter uden nogen forudgående militærerfaring.66 50-70 pct. havde ingen tidligere kamperfaring.67 Disse mænd fik meget at lære: Mens det kræver mange måneder, hvis ikke år, at lære amerikanske soldater combined arms warfare,68 klarede 9 af offensivens 12 brigader udfordringen med blot 4-6 ugers NATO-træning.69 Nogle lektioner blev der dog ikke tid til. F.eks.: hvordan man overvinder forhindringer såsom skyttegrave, minefelter, pigtråd og tankgrøfter – kort sagt det krigsmiljø, de nybagte soldater blev kastet ud i.70
 • Et vestligt håb om, at ukrainernes ”mod og ressourcefuldhed” ville opveje manglen på virkelige ressourcer.71

Hvis vi skal sætte fingeren på det største hul i denne plan, må det blive fraværet af en effektiv luftstyrke.72 John Nagl, en pensioneret oberst, der underviser i krigsførelse på US Army War College, har udtalt:

Amerika ville aldrig forsøge at besejre et forberedt forsvar uden luftoverlegenhed, men [ukrainerne] har ikke luftoverlegenhed. Det er umuligt at overdrive, hvor vigtig luftoverlegenhed er for at udkæmpe en kamp på jorden til en rimelig pris i tab.73

Af samme grund har den fremtrædende våbenindustrisponsorerede militærkommentator Ben Hodges retrospektivt skruet kraftigt ned for de triumftogsforventninger, han skabte i offensivens begyndelse.74 I dag fortæller den pensionerede general:

Vi forventer, at ukrainske soldater gør noget, vi aldrig ville bede amerikanske soldater, britiske soldater, tyske soldater og polakker om. Vi ville aldrig have sendt vores tropper ind i en sådan kamp uden fuldstændig luftoverlegenhed og alt det bedst mulige udstyr.75

Og dog gjorde de det! I kampagnens første par uger fulgte de NATO’s planer. Vennerne gjorde, hvad vi i Vesten aldrig ville drømme om at gøre med fuldblods-NATO-mennesker. De gik op imod den overlegne fjende uden indledende luftbombardementer, artilleriundertrykkelse og effektiv minerydning.76 De ofrede sig virkelig for os.

Vi har hørt lidt beklagelse fra ukrainsk hold. Mismodige frontlinjesoldater har beskyldt deres overordnede for at “skubbe rå rekrutter ud i kamp og sætte uprøvede enheder til at føre an”. Andre følte på ingen måde, at ”nogle få ugers basal træning i forskellige NATO-lande” forberedte dem til konfrontationen med de garvede russere.77 Og fra øverste sted har Ukraines øverste general, Valery Zaluzhny, luftet utilfredshed over hele affæren. Uden kontrol over luftrummet og rigelige mængder af ammunition giver sådanne operationer ikke mening, påpeger han. ”Uden tilstrækkelige forsyninger er det slet ikke muligt at gennemføre disse planer.”78

Men i det store hele er ukrainerne blevet slagtet uden at klynke. De lider …

To måneder efter Ukraine gik i offensiven, konfronteret med få synlige fremskridt på fronten og en ubarmhjertig, blodig sommer over hele landet, er fortællingen om enhed og ubegrænset udholdenhed begyndt at revne. Antallet af døde – utallige tusinder – stiger dagligt. Millioner er fordrevne og ser ingen chance for at vende hjem. I hvert hjørne af landet er civile udmattede efter en bølge af nylige russiske angreb […] Ukrainerne har hårdt brug for gode nyheder, men får simpelthen ikke nogen.79

… respektfuldt og lavmælt, ligesom vi også omgås tabene med andægtig tavshed i Vesten. Der er meget lidt jammer. Pinen ligger et andet sted. For jeg må give kritikeren, at der er et alvorligt problem med ukrainerne.

Hvad er ukrainernes problem?

Vi taler nu og da stadig om en igangværende ”modoffensiv”, men det er efterhånden nogle måneder siden, den blev lagt i graven sammen med tusindvis af ukrainske mænd og udbrændt vestligt krigsmateriel. Vores fodsoldater kæmper stadig, men NATO’s modoffensiv, den store strategiske plan, ideen om det afgørende vendepunkt … det er alt sammen afblæst.

Der skete det, at ukrainske kommandører efter to ugers intens slagtning80 slog over i deres eget lavintense kampgear i lodret strid med vores anvisninger. Man skulle tro, at lidt kyndig korrektion fra de vestlige supervisorer kunne bringe orden i de strategisk uefne venners taktiske dispositioner. Sagens sammenhæng er til hudløshed blevet indskærpet de blå-gule agenter for vores vilje. I har, sagde Vestens topfolk, spildt alt for mange gode kræfter på den østlige flanke og satset for lidt på det store gennembrud i Syd. Kommandørerne har lyttet og forstået, men ikke rettet ind.81

Så problemet stikker dybere.

I stedet for at holde fast i procedurerne fra NATO’s lynkurser i, hvordan man bedriver avanceret manøvrekrig,82 imens man rykker brigader igennem dybe minefelter og overvældende fjendeild, faldt ukrainerne kortsigtet og præmaturt, efter blot et par ugers dødvande, hvor deres mænd og vores maskiner blev smadret i hobetal,83 tilbage på de simple rutiner, de er fortrolige med.84 F.eks. lokale fremstød med små infanterigrupper og artilleriudveksling på afstand.85 Krigsførelse for begyndere.

Så vores våbenbærere tabte ikke det store, afgørende slag. Sandheden er mere ussel: De erklærede sig uegnede til kamp og veg bort. Deres uformåenhed udi moderne krigsførelse til trods har fodfolket gjort sig erkendelser på egen hånd: Vi hører således, at deres slagplaner er bedre end vores.86 Taktikken er bedre tilpasset miljøet og den eksisterende fordeling af kapabiliteter. Det er en forunderlig blanding af militærtaktisk selvsikkerhed og militærpraktisk opgivenhed, vennerne fremviser.

Men det stikker dybere endnu.

At ukrainerne sætter egne ideer over vores klare ordrer, er kun et symptom på en dybere ulykke. De mangler simpelthen krigs- og offervilje. De har andre prioriteter og værdier end os, og de er selvkærlige.

Derfor ser vi nu den sløje sidste akt af en anti-ambition om at holde skansen87 og tabstallene nede. Det ukrainske kampråb, hvis man kan kalde det sådan, lyder i dag på ”færre tab og bevarelse af deres kampstyrker ved fronten”. De afviser nye stormløb på de russiske minefelter, og de nægter at dø i ”enorme tal”.88 Måske er NATO’s uforpligtende kærlighedserklæringer steget dem til hovedet; måske har vores utrættelige bestræbelser på at løfte dem ud af korruptionens sump og op til NATO’s standarder89 fået dem til at tro, at de er en fuldgyldig del af familien.

Bemærk, at oberst John Nagls førnævnte betragtninger om ”en rimelig pris i tab” vedrører den pris, man rimeligvis kan sætte på et rigtigt NATO-liv. Nu ser det ud til, at ukrainerne kunstigt har apprecieret værdien på egne liv, så de på dén måde kan regne sig for vores ligemænd.

Det kunne de godt have fortalt os. For vi havde fortalt dem, hvad de gik ind til.90 De massive ukrainske tab blev gennemspillet i de krigssimulationer, USA og Storbritannien førte de ukrainske styrker igennem som optakt til den rigtige offensiv. Derfor ”så NATO for sig, at Kiev ville acceptere tabene”, når de skulle leveres på den virkelige slagmark, ”som prisen for at bryde igennem Ruslands vigtigste forsvarslinje”.91 Kærlighed gør som bekendt blind, og man kan spørge, om NATO-folkene havde udviklet ægte følelser for fodfolket. Og måske bildt sig ind, at de var gengældt.

Uanset hvad der stikker under, kan vi konstatere, at ukrainerne er blevet ”risikoaverse”92 og ”tabsaverse”.93 Vi må klart forstå, hvad disse blege investeringstermer betyder for vores cost-benefit-betragtninger: Det ukrainske militær underforbruger deres mænd, som findes i rigelige mængder, og kompenserer med et overbrug af vores ”kostbare ammunitionsbeholdninger”, som desuden er sparsomme.94 De sætter egne landsmænd over vores materiel. Beskeden til de civiliserede NATO-lande er klar: I skal betale prisen. Vores mænd har større værdi end jeres ammunition.

Dét er sagens kynisk-kalkulatoriske kerne, og den røber et idemæssigt svælg mellem det korrupte demokrati i Ukraine og den gamle vestlige civilisation. Hvis de vestlige offentligheder var blevet taget i ed, hvad angår de gældende prioriteter,95 ville det her være en offentlig skandale. Men siden folk er lige så lidt indviet som interesserede i herlighedens indre mekanik og blot soler sig i det flimrende spektakel med Ukraine-flag og endeløse iterationer af formularer om ”at stå sammen” og ”forsvare Ukraine”, er dette anslag mod vestlig ære naturligvis forsvundet i den almindelige tankeløshed. Når man er tryg ved at gå i parade og er blevet glad for det og føler en vis betydning, fordi man gør det, er nærmere viden om, hvorfor man går i parade, det sidste, man føler trang til. Særligt hvis kaldet og idolerne først skal omdefineres og dernæst genvurderes. Den slags bringer én ud af fatning, hvilket ikke kommer til at ske, så længe vi står og går sammen.

En dag vil denne følgagtighed gå i sig selv. Ikke pga. klarsyn, men måske af mathed, og uden at nogen er trådt ved siden af. Følgagtigheden skal også løbe andre ærinder. Fordi palæstinensiske terrorister, Kina eller et andet uhyre. Vi kommer derimod ikke til at se den ukrainske helt for alt det, han har præsteret og forsømt, eller overhovedet belaste ham med reelle betragtninger. Men vi kommer til at glemme ham.96

I det store hele er det alt sammen godt og skal ikke være anderledes. I demokratier må masserne mobiliseres bag magtens og krigens udbredelse, men uden overdreven tilknytning til den enkelte sag. Og vi har en model, der sikrer netop det. Der er faktisk retning og konsekvens i den tilsyneladende slinger, når man ser det hele ovenfra. Kun den nærsynede må græmme sig over hordernes pludselige passioner og omflakkende liv.

De professionelle, derimod, er professionelle og derfor observante og klarttænkende. Som de pæne mennesker, de er, ”bekymrer” amerikanske topfolk sig over det opblæste fodfolks fejhed og svigt.97 Nogle kan svinge sig op til egentlig frustration.98 Hvis embedsmandsetiketten tillod direkte kommunikation, ville de så afgjort tordne. Offensiven skulle give os et ”X-factor”-øjeblik, en demonstration af ukrainsk ”vilje til at fordrive de russiske invasionsstyrker for enhver pris”, 99 et ”ret succesfuldt” frontalangreb.100 Vores tanks skulle pløje igennem de russiske forsvarslinjer og afskære Putin fra landfast forbindelse til kronjuvelen Krim eller ligefrem vriste den ud af hans hænder.101 Hvad blev det til? Et frontalangreb, javist, men på selve kernen i vores Ukraine-projekt …

Hvis nærmere indhold vi altså bør genopfriske. Vi vil påføre Rusland smerte, så krigens store idé holdes i ære, så militærsektoren og dens støtteorganer i statslivet og forretningsverdenen ernæres, så Rusland og andre fjender kan bekriges.102 Hvad vil ukrainerne så? Ikke kæmpe ”for enhver pris”, men holde prisen nede for sig selv. Den daværende ukrainske forsvarsminister Oleksii Reznikov lovede ellers, at hans borgere ville give deres blod for vores krig mod ærkefjenden, hvis vi gav ham våben.103 En hel hær faktisk, lød begæringen fra den ukrainske general Valery Zaluzhny, da han offentliggjorde det ukrainske militærs ønskeseddel tilbage i december 2022.104 Så ville Rusland blive sendt retur. Vi holdt vores del af aftalen.

Og vi var klar til at brænde vores gamle krigsudstyr af på operationen105 … kun for at opdage, at vores partnere hellere vil holde på eget blod end at udgyde det russiske. ”Hvis jeg havde gjort, hvad [de vestlige militærtrænere] lærte mig, ville jeg være død”, udtaler en ukrainsk specialstyrkeleder.106 Ja, men det kunne også være, at flere russere ville være døde. Denne uselviske tanke tænkte han ikke.107

***

Det civiliserede Vesten har selvsagt ingen særskilt interesse i, at vores partners kampdygtige tropper dør. Men en lav ukrainsk smertetærskel sætter alt andet lige en nedre grænse for, hvor ondt krigen gør på Rusland. Ukrainernes problem med at dø er derfor også vores problem. Siden ”offensivens” begyndelse har de russiske tabstal været nedadgående, og de er nu faretruende lave.108 I 2023 har ukrainerne endda tabt mere territorium, end de har vundet.109

Alligevel har de ukrainske styrker fastholdt et tilpas tryk på fjenden for at opretholde forestillingen om, at offensiven er i gang. Det er heller ikke godt. Alternativet til den store konfrontation er den lange opslidningskrig, og den kræver dyrebart artilleri,110 men det bruger Ukraine nu på at spare på blodet,111 mens de i det små sender infanterigrupper ind over fjendens linjer.112 Det ligner små spjæt fra en nedbrudt krop, der har opgivet koordineret brug af sine lemmer.

2-1 til kritikeren, som dermed vinder retten til en allersidste bemærkning … Det tog ham så en uge at forfatte følgende besked:

Så endte det vist med, at jeg fik ret.

Ikke så hurtigt. Vi er ikke ved vejs ende endnu. Den foreløbige konklusion er, at NATO’s ukrainske mandskab mangler muskler og mandsmod. Konklusionen er ikke, at vi ikke længere kan bruge de ukrainske mænd til noget.

Ukraine-krigens helt store gevinster har vi godt nok allerede fået i hus. Selv de ledere, der ikke kan få nok russisk blod i munden og ukrainsk blod på deres hænder, synes at anerkende så meget. Hør f.eks. den republikanske senator og uopslidelige krigspropagandist Lindsey Graham tilbage i august 2022:

NATO bliver større, end den var før invasionen. NATO vil i dag have flere militære ressourcer end før Ruslands invasion af Ukraine. Jeg vil gerne endnu en gang takke præsident Putin. Du har gjort noget for den demokratiske verden, som vi ikke har været i stand til at gøre for os selv.113

Det kan vi så også takke os selv for. Lyt til NATO’s generalsekretærs mere triumferende, mindre taknemmelige ord:

NATO har gennemført den største tilpasning af denne alliance i moderne historie i årtier […] Og i år forventer vi, at de allierede i NATO vil øge forsvarsudgifterne med mere end 8 pct. i faste priser. Dette er den største stigning i årtier […] Flere penge til forsvaret giver os også mulighed for at investere mere i produktion af ammunition, hvilket er bydende nødvendigt. […] Baggrunden var, at præsident Putin i efteråret 2021 erklærede og faktisk sendte et traktatudkast, som de ønskede, at NATO skulle underskrive, om at love ikke at udvide NATO yderligere. Det var det, han sendte os. Og det var en forudsætning for ikke at invadere Ukraine. Selvfølgelig underskrev vi ikke det. […] Så han gik i krig for at forhindre NATO, mere NATO, tæt på sine grænser. Han har fået det stik modsatte. Han har fået mere NATO-tilstedeværelse i den østlige del af alliancen, og han har også set, at Finland allerede er blevet medlem af alliancen, og at Sverige snart bliver fuldgyldigt medlem.114

Tag den. Og endnu en gang tak til vores ven i Kreml: ”Vladimir Putins hidtidig største bedrift […] har været at puste nyt liv i den atlantiske alliance”, bemærkede den indflydelsesrige, våbenindustrisponsorerede tænketank Brookings Institution, da konflikten endnu var ung.115

Intet af alt dette – end ikke taknemmeligheden over for Putin – vil gå tabt, hvis vi trækker stikket. Falder Ukraine, vil ”den nye aura af enhed og formål, som Ukraine-invasionen har givet NATO”, stadig hænge i luften i mange år frem, for uanset hvad der ellers sker, står Ruslands status som trussel næppe til forhandling. Vores lederes ”fejring” af det stålsatte, samlede NATO kan fortsætte.116

Ligeledes vil den folkelige solidaritet med militarismen, som Ukraine-krisen har ydet uvurderlige bidrag til, sikkert bestå, når vi er færdige med at stå sammen med Ukraine. Det tilsiger såvel mentalitetspolitiske som materielle forhold.

75 pct. af EU-borgerne synes i dag, at unionen bør “finansiere fælles forsvarsprojekter for at udvikle strategiske forsvarskapabiliteter og -teknologier”. En lige så stor andel mener, at ”Ruslands invasion af Ukraine viser, at EU er nødt til at øge det militære samarbejde mellem medlemsstaterne”. Det ser ud til, at denne opfattelse har bidt sig godt fast. I april sidste år lå tallet også på 75 pct., så der er nok tale om, at krigen har vist, at vi skal have mere militært samarbejde. Borgerne behøver formentlig ikke yderligere doser Ukraine-krig for at holde fast i denne overbevisning. Modsat mener kun 57 pct. i dag, at EU skal ”finansiere køb og levering af militærudstyr og træning til Ukraine” – 10 procentpoint færre end i april 2022.117

Desuden står fremtidens militærindustrielle politik skrevet i bunden af NATO’s tømte ammunitionstønder.118 Den står på genopfyldning, oprustning, kapacitetsopbygning og modernisering, helt uafhængigt af om vi vender Ukraine ryggen eller lykkes med at fastfryse konflikten.

***

For os, der står på den rigtige side af historien, er det godt at vide, at vi har fået meget ud af Ukraine. Men som de progressive militarister og imperialister, vi er, vil vi hellere vide, om der er mere at hente. I denne artikelseries tredje del så jeg uudtømt potentiale på en lang række punkter. Her vil jeg blot tilføje følgende.

Fagets kendere ved, at våbenproducenter har det med deres våben, som investorer har det med deres penge: De skal ud at arbejde for dem. Hvis man kan sætte ”afprøvet i kamp”-mærkater på våbnene, er der mere salg i dem. Og hvis ikke våbnene beviser deres værd – og dermed øger deres værdi – i kamp, kan de optimeres. Brugte våben skal desuden udskiftes. Ønsker vi nu at lukke ned for denne udviklingsmotor, dette testlaboratorium, dette udstillingsvindue, denne forbrugsfest? Med Wall Street Journals ord har vi immervæk at gøre med ”verdens største våbenmesse”.119

Vi har også en interesse i at holde spændingsniveauet oppe. If. Jan Stoltenberg er det vanskeligt ”at afsætte penge til forsvar, fordi de fleste politikere ønsker at bruge penge på sundhed, uddannelse, infrastruktur i stedet for forsvar. Men […] når spændingerne stiger, og risiciene øges, er vi nødt til at investere mere” i våben. Disse våben kommer f.eks. fra Raytheon, og dets administrerende direktør, Greg Hayes, er helt sikkert enig. Tilbage i januar 2022, da situationen af i dag blot var en flagrende lystig drøm, forklarede han, at ”stigende spændinger” betyder ”muligheder for internationalt salg […] spændinger i Østeuropa, spændingerne i Det Sydkinesiske Hav, alle disse ting lægger pres på forsvarsforbruget derovre. Så jeg forventer fuldt ud, at vi vil se nogle fordele ved det.”120

Hayes’ betragtninger vidner om, at det vigtigste ved Ukraine-konflikten ikke er Ukraine, men konflikten. Og den kan man finde andre steder. Er Mellemøst-konflikten en midlertidig erstatning for Ukraine? Kan Kina-konflikten blive det? Skal vi holde flere gryder i kog på én gang? Eller skal vi gemme noget af Ukraine-krudtet til andre brændpunkter?121

Den slags spørgsmål vil folk med ekspertise og aktier i sagen finde svar på hen ad vejen. Hvis min kritiker er så sikker på, at Ukraine er blevet en belastning for os, bør han ikke belemre mig eller Eftertryks læsere med flere indvendinger. Han bør kontakte våbenproducenterne, tænketankene, politikerne, generalerne, de militære akademikere og lederne i medieverdenen for at forklare dem, at denne konflikt ikke tjener deres interesser længere. Og hvis kritikeren ikke gør det, må det skyldes, at han et eller andet sted anerkender, at militarismens foregangsmænd har større indsigt end ham selv. Og hvis han først gør sig dén ydmyge indsigt, men stadig er bekymret, må han jo kaste sig over græsrødderne og foreningsdanmark og fagforeningerne og de unge og minoritetssamfundene og menigmand og omsorgsarbejderne og få dem til at forstå, at de i spørgsmål om krig og fred skal lægge deres egne illitterære anskuelser til side og følge de samfundseliter, der ved bedst. Og hvis kritikeren ikke gør det – og mon ikke han sidder på hænderne fra nu af – må det skyldes, at han grundlæggende har tillid til, at militaristerne ikke blot forstår sagens rette sammenhæng, men også har styr på udviklingen og meningsdannelsen.

De ansvarlige eliter skal nok finde ud af, hvad vi gør med Ukraine herfra; og de skal nok få os andre med. P.t. må vi indstille os på, at krigen trækker ud,122 mens støtten svinder ind.123 Dertil behøves ikke meget andet end vedvarende blodforsyninger (læseren vil huske, at Kievs agens reddede mig mit ene point i dysten mod kritikeren). Når blodpumpen blot kører, bliver sløseriet med vores ammunition mest deres eget problem. Lydige helte behøver vi heller ikke. Den heftige romance fra 2022 har vi snart glemt. Dagligdagen vender tilbage, blot beriget med endnu en batalje, der kværner stille i det fjerne, til glæde for krigens våbensælgende vindere.124 Krigen er allerede gledet ind i rutinen; snart glider den i baggrunden.

Dér lever den formentlig også godt. Som den våbenindustrisponsorerede tænketank Center for Strategic & International Studies forklarede i konfliktens begyndelse, er fortsatte ”leveringer af militærudstyr […] en win-win-win”: 1. ”Ukraine får nyt udstyr til erstatning for det tabte.” 2. NATO-landene ”skiller sig af med gammelt udstyr […] og kan købe nyere udstyr af NATO-standard.” 3. ”Den amerikanske forsvarsindustri kan sælge flere produkter.”125 Vi har fået krigsmaskinen op at køre, så der er ikke længere behov for, at vi alle er oppe at køre. Lidt grundangst er formentlig nok. Ellers kan medfølelsen, panikken, hypen og heltemodet relanceres.

Nu kan vores modsigelsessyge kritiker indvende, at vi p.t. kun har et enkelt eller to af disse ”wins” på hånden. Det skal han ikke få lejlighed til her, og jeg vil ikke engang replicere: ”Er det ikke nok?” For spørgsmålet er ikke, om vi, fodfolket i Vesten, kan regne det hele ud og tage selvstændigt stilling til ting uden for vores fatteevne og interessefelt. Spørgsmålet er, om vi er i gode hænder.

Lad kritikerens, lad vores alles handlinger være en prøve på, hvad der er op og ned i dén sag. Hvis alt går, som det plejer, må vi konkludere, at min kritiker tager fejl. I sidste ende – vi er omsider nået dertil – har jeg måske heller ikke ret. Og det er også lige meget. Alt er godt, når vi fortsat kan være trygge ved, at militarismen får ret.126

Uffe Kaels Auring er chefredaktør på Eftertryk Magasin og imperialist uden omsvøb

Print Friendly, PDF & Email
 1. Max Boot: “This is what the U.S. is getting by aiding Ukraine”, The Washington Post, 2. oktober 2023. www: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/10/02/ukraine-aid-great-investment/
 2. Chris Megerian, Seung Min Kim & The Associated Press: “Biden pitches tens of billions of dollars in aid for Ukraine and Israel in rare Oval Office address: ‘A smart investment that’s going to pay dividends’”, Fortune, 20. oktober 2023. www: https://fortune.com/2023/10/20/biden-oval-office-address-aid-ukraine-israel-us-security/
 3. “’Zelenskyy doesn’t want or need our troops. But he deeply and desperately needs the tools to win’”, ctpost,  29. august 2023. www: https://www.ctpost.com/opinion/article/sen-blumenthal-opinion-ukraine-tip-spear-18335871.php
 4. Mitt Romney, X, 25. august 2023. www: https://twitter.com/SenatorRomney/status/1695183212174266556?s=20
 5. Newsmax: “Zelenskyy talks American aid, Europe’s contribution, and Putin with Greta”, YouTube, 21. september 2023. www: https://www.youtube.com/watch?v=74_ZOAPnerk
 6. Republicans for Ukraine: “We Get a Lot for a Little”, YouTube, 18. august 2023. www: https://www.youtube.com/watch?v=NLZowlIIrkw

  Et andet prominent eksempel på investeringstanken: Mitch McConnell, X, 21. september 2023. www: https://twitter.com/LeaderMcConnell/status/1704886396572315675?ref_src=twsrc%5Etfw

  Et tredje eksempel. Den forhenværende amerikanske ambassadør i Ukraine Bill Taylor: Kylie Atwood, Lauren Fox & Kevin Liptak: “Ukraine backers want Biden to amp up his pitch for the war effort to the American public”, CNN, 11. august 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/08/11/politics/biden-pitch-for-ukraine/index.html

  Lindsey Gramham, X, 14. juli 2023. www: https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1679965034191937538

  Dan Crenshaw, medlem af Repræsentanternes Hus, X, 11. maj 2022. www: https://twitter.com/DanCrenshawTX/status/1524454243297546249

 7. Hør general Christopher Cavolis vidneudsagn: “Full Committee Hearing: “U.S. Military Posture and National Security Challenges in Europe””, House Armed Services Committee, 26. april 2023. www: https://armedservices.house.gov/hearings/full-committee-hearing-us-military-posture-and-national-security-challenges-europe

  Bloomberg News: “Russia’s Industry Surges as Putin Seeks to Feed War Machine”, 27. september 2023. www: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-27/russia-s-breakneck-military-buildup-bolsters-sanctioned-economy#xj4y7vzkg

  Bloomberg News: “Russia’s Main Budget Goal Is Battlefield Victory, Finance Chief Says”, 3. oktober 2023. www: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-03/russia-s-budget-goal-is-battlefield-victory-finance-chief-says#xj4y7vzkg

  Julian E. Barnes, Eric Schmitt & Thomas Gibbons-Neff: “Russia Overcomes Sanctions to Expand Missile Production, Officials Say”, The New York Times, 13. september 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/09/13/us/politics/russia-sanctions-missile-production.html

  Udtalelser fra chefen for Canadas forsvarsstab, general Wayne Eyre: Rania Massoud: “Déjà mal préparée, l’armée devra absorber une coupe d’un milliard de dollars”, Radio-Canada, 30. september 2023. www: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2014114/armee-canada-fac-general-eyre-preoccupation-coupe-budget

 8. Jonathan Masters & Will Merrow: “How Much Aid Has the U.S. Sent Ukraine? Here Are Six Charts.”, Council on Foreign Relations, 21. september 2023. www: https://www.cfr.org/article/how-much-aid-has-us-sent-ukraine-here-are-six-charts
 9. David E. Sanger & Zolan Kanno-Youngs: ”Biden Braces NATO for Long Conflict With Russia, Making Cold War Parallel”, The New York Times, 12. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/12/world/europe/biden-nato-lithuania-ukraine.html

  Se i øvrigt tredje del af artikelserien for yderligere referencer.

 10. Kan i et vist omfang understøttes af Eurobarometer-rapporten fra september: European Commission: ”Flash Eurobarometer 533: EU challenges and priorities in 2023”, september 2023. www: https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=88854, s. 7 og 12. Opbakningen i EU er desuden generelt faldende. Sammenhold eksempelvis tallene for opbakning til militærbistand (s. 9) med samme tal fra april, som findes på s. 25 her: European Commission: ”Flash Eurobarometer 506: EU’s response to the war in Ukraine”, maj 2023. www: https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=81594
 11. Chris Megerian, Seung Min Kim & The Associated Press: “Biden pitches tens of billions of dollars in aid for Ukraine and Israel in rare Oval Office address: ‘A smart investment that’s going to pay dividends’”, Fortune, 20. oktober 2023. www: https://fortune.com/2023/10/20/biden-oval-office-address-aid-ukraine-israel-us-security/
 12. Ritzau: ”Mette Frederiksen: Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine”, TV2, 18. februar 2023. www: https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-02-18-mette-frederiksen-jeg-tror-ikke-at-putin-slutter-med-ukraine
 13. The Warsaw Security Forum: “Day 1: WSF 2023 – Warsaw Room”, YouTube, 3. oktober 2023. www: https://www.youtube.com/live/TxxYxD-IV4I?si=VSYjlVWui45qVfzU&t=22757: 6:19:17-6:20:45.
 14. Aliza Chasan: “In Ukraine, U.S. tax dollars are funding more than just military aid”, CBS News, 24. september 2023. www: https://www.cbsnews.com/news/following-american-money-in-ukraine-60-minutes/
 15. Hvis de vel at mærke ikke fører til tilslutning. En del amerikanere burde f.eks. glæde sig over væksten i arbejdspladser i våbenindustrien. Se: Karoun Demirjian: “As Ukraine Aid Benefits Their Districts, Some House Republicans Oppose It”, The New York Times, 11. september 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/09/11/us/politics/ukraine-aid-republicans.html
 16. Tom Fairless: “Europeans Are Becoming Poorer. ‘Yes, We’re All Worse Off.’”, The Wall Street Journal, 17. juli 2023. www: https://www.wsj.com/articles/europeans-poorer-inflation-economy-255eb629?page=1
 17. Newsmax: “Zelenskyy talks American aid, Europe’s contribution, and Putin with Greta”, YouTube, 21. september 2023. www: https://www.youtube.com/watch?v=74_ZOAPnerk
 18. Ukrainerne er i så på linje med vestlige ledere såsom EU’s udenrigschef, Josep Borrell. Han peger også på, at europæerne må tåle omkostningerne. Se: El País: Josep Borrell: “Los europeos debemos estar dispuestos a pagar un precio por apoyar a Ucrania y mantener la unidad””, The Diplomatic Service of the European Union, 11. august 2022. www: https://www.eeas.europa.eu/eeas/el-pa%C3%ADs-josep-borrell-%E2%80%9Clos-europeos-debemos-estar-dispuestos-pagar-un-precio-por-apoyar_en
 19. Kylie Atwood, Lauren Fox & Kevin Liptak: “ Ukraine backers want Biden to amp up his pitch for the war effort to the American public”, 11. august 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/08/11/politics/biden-pitch-for-ukraine/index.html
 20. Jen Kirby:  “A guide to understanding the Ukrainian counteroffensive”, Vox, 12. juni 2023. www: https://www.vox.com/2023/6/10/23750041/russia-ukraine-war-counteroffensive-begins-explained
 21. Méabh Mc Mahon & Jorge Liboreiro: “’If we don’t support Ukraine, Ukraine will fall in a matter of days,’ says Josep Borrell”, euronews, 5. maj 2023. www: https://www.euronews.com/my-europe/2023/05/05/if-we-dont-support-ukraine-ukraine-will-fall-in-a-matter-of-days-says-josep-borrell
 22. The Economist: “Ukraine’s sluggish counter-offensive is souring the public mood”, 20. august 2023. www: https://www.economist.com/europe/2023/08/20/ukraines-sluggish-counter-offensive-is-souring-the-public-mood

  Shaun Walker & Jamie Wilson: “Bribes and hiding at home: the Ukrainian men trying to avoid conscription”, The Guardian, 15. august 2023. www: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/15/bribes-and-hiding-at-home-the-ukrainian-men-trying-to-avoid-conscription

 23. Paul Sonne & Karen DeYoung: “Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow”, The Washington Post, 13. marts 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/03/13/ukraine-casualties-pessimism-ammunition-shortage/
 24. Ben Wallace: “Ukraine is winning. Now let’s finish the job”, The Telegraph, 1. oktober 2023. www: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/10/01/ben-wallace-ukraine-counteroffensive-succeeding/
 25. Thomas Gibbons-Neff, Natalia Yermak, Dzvinka Pinchuk & Yurii Shyvala: “Weary Soldiers, Unreliable Munitions: Ukraine’s Many Challenges”, The New York Times, 23. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/23/world/europe/weary-soldiersunreliable-munitions-ukraines-many-challenges.html
 26. Kim Sengupta: “Ukraine forces outgunned up to 40 to one by Russian forces, intelligence report reveals”, The Independent, 9. juni 2023. www: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-intelligence-russia-kyiv-military-b2096715.html
 27. Nick Thorpe: “Ukraine war: Deserters risk death fleeing to Romania”, BBC, 8. juni 2023. www: https://www.bbc.com/news/world-europe-65792384

  The Danish Immigration Service: “Ukraine: Exit rules, exemptions from military service/mobilization during martial law, documentation, punishment of evaders and deserters from military service”, juni 2023. www: https://us.dk/media/10597/ukraine_coi-ffm-report-june-2023.pdf, s. 73-74.

  The Economist: “Thousands of Ukrainian men are avoiding military service”, 31. august 2023. www: https://www.economist.com/europe/2023/08/31/thousands-of-ukrainian-men-are-avoiding-military-service

 28. Det samme gør folk, der ulovligt forsøger at forlade landet. Irina Chevtayeva: ”How men try to get around the ban to leave Ukraine”, Deutsche Welle, 19. juli 2023. www: https://www.dw.com/en/how-ukrainian-men-try-to-get-around-the-ban-to-leave-the-country/a-62529639
 29. Shaun Walker & Jamie Wilson: “Bribes and hiding at home: the Ukrainian men trying to avoid conscription”, The Guardian, 15. august 2023. www: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/15/bribes-and-hiding-at-home-the-ukrainian-men-trying-to-avoid-conscription
 30. Anthony Loyd: “Ukraine draft dodgers dream up extreme ways to avoid the front”, The Times, 23. september 2023. www: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-draft-dodgers-dream-up-extreme-ways-to-avoid-the-front-p87kdjxgj
 31. Benedict Vigers: “Ukrainians Stand Behind War Effort Despite Some Fatigue”, Gallup, 9. oktober 2023. www: https://news.gallup.com/poll/512258/ukrainians-stand-behind-war-effort-despite-fatigue.aspx

  Viljen til at donere til soldaterne er også skrumpet en del: Megan Specia & Thomas Gibbons-Neff: “Donors Are War-Weary, So Ukrainian Soldiers Get Creative for Funds”, The New York Times, 7. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/07/world/europe/raising-money-ukraine-war.html

 32. Stefan Korshak: “Ukrainian Cabinet’s New Conscription Rules: War-critical Workers May Avoid Draft”, Kiyv Post, 31. januar 2023. www: https://www.kyivpost.com/post/11701
 33. Jason Melanovski: “Ukraine cracks down on military “deserters””, World Socialist Web Site, 2. februar 2023. www: https://www.wsws.org/en/articles/2023/02/03/hvag-f03.html

  Matthew Luxmoore: “A Year Into War, Ukraine Faces Challenges Mobilizing Troops”, The Wall Street Journal, 23. marts 2023. www: https://www.wsj.com/articles/a-year-into-war-ukraine-faces-challenges-mobilizing-troops-64dcdc49

  Jane Arraf and Oleksandr Chubko: “As Ukraine Signs Up Soldiers, Questions Arise About How It Chooses”, The New York Times, 28. juli 2022. www: https://www.nytimes.com/2022/07/25/world/middleeast/ukraine-soldiers-recruitment-draft.html

 34. Cassandra Vinograd: “Belief or Betrayal? Ukraine’s Conscientious Objectors Face Hostility.”, The New York Times, 18. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/18/world/europe/ukraine-conscientious-objectors.html
 35. Veronika Melkozerova: “Ukraine army discipline crackdown sparks fear and fury on the front”, Politico, 5. februar 2023. www: https://www.politico.eu/article/ukraine-zelenskyy-war-military-law/

  Inha Pavlii: “Army regulation or betrayal: what newly adopted law on military personnel responsibility entails“, Rubryka, 26. januar 2023. www: https://rubryka.com/en/article/strengthening-liability-military-staff/

  Kyiv Post: “Ukraine’s Top General Supports Harsher Law for Deserters and Draft-dodgers”, Kyiv Post, 20. december 2022. www: https://www.kyivpost.com/post/5943

  AFP: “Zelensky Signs Controversial Law Toughening Punishment for Desertion in Army”, Kiyv Post, 25. januar 2023. www: https://www.kyivpost.com/post/11498

 36. The Economist: “Inside Ukraine’s assassination programme”, 5. september 2023. www: https://www.economist.com/europe/2023/09/05/inside-ukraines-assassination-programme
 37. The Kyiv Independent news desk: “Official: Up to 20 Ukrainian men arrested every day for illegally crossing border”, 4. juni 2023. www: https://kyivindependent.com/official-border-guards-detain-up-to-20-ukrainian-men-a-day-for-illegal-crossing/
 38. Nick Thorpe: “Ukraine war: Deserters risk death fleeing to Romania”, BBC, 8. juni 2023. www: https://www.bbc.com/news/world-europe-65792384

  Kiev påtænker at forsøge at få andre lande til at udlevere ukrainere, der ulovligt er flygtet: Bild: ”Liefert uns die Fahnenflüchtigen aus!”, 1. september 2023. www: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-partei-will-ausland-bitten-liefert-uns-die-fahnenfluechtigen-aus-85253492.bild.html

 39. CTPAHA: ”В Украине призовут ограниченно годных к воинской службе мужчин, в том числе с ВИЧ. Полный список болезней”, 3. september 2023. www:https://strana.today/news/444347-v-ukraine-mobilizujut-ohranichenno-hodnykh-muzhchin-prikaz-minoborony.html

  Fuld tekst: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1467-23#Text

 40. Sean Seddon: “Ukraine fires military conscription officials for taking bribes”, BBC, 11. august 2023. www: https://www.bbc.com/news/world-europe-66478422

  James Waterhouse: “Ukraine war: The men who don’t want to fight”, BBC, 22. august 2023. www: https://www.bbc.com/news/world-europe-66542065

  Marc Santora: “Ukraine Fires Top Military Enlistment Officers After Bribery Scandal”, The New York Times, 11. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/11/world/europe/ukraine-fires-recruitment-chiefs.html

  Louise Brodthagen Jensen: ”Den ukrainske hær jagter nye rekrutter – også midt i restaurantbesøg”, DR, 6. maj 2023. www: https://www.dr.dk/nyheder/udland/den-ukrainske-haer-jagter-nye-rekrutter-ogsaa-midt-i-restaurantbesoeg-0

  Joshua Ursin Hollingdale: ”Snart kan det være slut med at være ‘delvist egnet’: Ukrainsk politiker foreslår ændring af reglerne for hvervning af soldater”, DR, 12. september 2023. www: https://www.dr.dk/nyheder/udland/snart-kan-det-vaere-slut-med-vaere-delvist-egnet-ukrainsk-politiker-foreslaar

 41. Front News Ukraine: “Ukraine is preparing legislative changes to combat mobilization evasion”, 13. oktober 2023. www: https://frontnews.eu/en/news/details/67751

  Censor.net: “Hundreds of thousands of citizens are trying to avoid mobilization, this issue will be settled, – Ministry of Defense”, 13. oktober 2023. www: https://censor.net/en/news/3449284/hundreds_of_thousands_of_citizens_are_trying_to_avoid_mobilization_this_issue_will_be_settled_ministry

  Софія Ропан: “Країну доведеться захищати кожному”: якою буде роль е-реєстру військовозобов’язаних”, Channel24, 13. oktober 2023: https://24tv.ua/e-reyestr-viyskovozobovyazanih-minoboroni-rozpovili-detali-pro_n2411102

  Назарій Лазур: “”Служити доведеться всім”: у ЗСУ відповіли на спекуляції довкола слів Калмикової”, Channel24, 15. oktober 2023: https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-zsu-vidreaguvali-spekulyatsiyi-dovkola_n2412015

 42. Reuters: “Ukraine tells military-age citizens to ‘overcome their fear’ in recruitment campaign”, 17. august 2023. www: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-tells-military-age-citizens-overcome-their-fear-recruitment-campaign-2023-08-17/

  Robert Clark: “Ukraine’s army is running out of men to recruit, and time to win”, The Telegraph, 22. august 2023. www: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/08/22/ukraines-army-is-running-out-of-men-to-recruit/

 43. Tomasz Kurianowicz & Moritz Eichhorn: „Gerhard Schröder im Interview: So scheiterten die Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland“, Berliner Zeitung, 21. oktober 2023. www: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gerhard-schroeder-im-exklusiv-interview-was-merkel-2015-gemacht-hat-war-politisch-falsch-li.2151196

  Se desuden første del af artikelserien.

 44. Veronika Melkozerova: “Ukraine army discipline crackdown sparks fear and fury on the front”, Politico, 5. februar 2023. www: https://www.politico.eu/article/ukraine-zelenskyy-war-military-law/
 45. Følgende kilder giver en smule indblik i NATO’s og USA’s militære indflydelse i Ukraine fra 2014 og frem.

  Myroslav Liskovych: “Who are you, General John Abizaid?”, Ukrinform, 14. september 2016. www: https://www.ukrinform.net/rubric-other_news/2083043-who-are-you-general-john-abizaid.html

  Reid Standish: “Interview: With Ukraine War Nearing A Deadlock, Intense Urban Fighting Expected”, RadioFreeEurope, 23. marts 2023. www: https://www.rferl.org/a/ukraine-war-standish-collins-interview/31767361.html

  Stephen Kotkin: “Freedom at stake: How did Russia and the West fall out?”, The Times Literary Supplement, 11. marts. www: https://www.the-tls.co.uk/articles/russia-soviet-union-putin-brezhnev-book-review-stephen-kotkin/

 46. Siobhán O’Grady, Isabelle Khurshudyan, Laris Karklis & Samuel Granados: “Senior Ukrainian officials fear counterattack may not live up to hype”, The Washington Post, 6. maj 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/06/ukraine-counteroffensive-expectations-hype-russia/
 47. Også kaldt ”det vigtigste publikum”: Jen Kirby: “A guide to understanding the Ukrainian counteroffensive”, Vox, 12. juni 2023. www: https://www.vox.com/2023/6/10/23750041/russia-ukraine-war-counteroffensive-begins-explained
 48. Mark Galeotti: “Ukraine isn’t ready for its big offensive, but it has no choice”, The Times, 29. april 2023. www: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-isn-t-ready-for-its-big-offensive-but-it-has-no-choice-b7qrq3vcr

  Se også:

  Balmforth & Pavel Polityuk: “Ukraine prepares ‘biggest blow’ as it claims recapture of eight villages from Russia”, Reuters, 19. juni 2023. www: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-eight-villages-retaken-russian-forces-two-weeks-2023-06-19/

  Julian E. Barnes & Steven Erlanger: “As Ukraine Launches Counteroffensive, Definitions of ‘Success’ Vary”, The New York Times, 10. juni 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/06/10/us/politics/ukraine-counteroffensive-russia.html

  John Spencers bemærkninger i: Daniel Michaels & Ian Lovett: “Ukraine Offensive Takes Shape, With Big Unknowns”, The Wall Street Journal, 26. marts 2023. www: https://www.wsj.com/articles/ukraine-offensive-takes-shape-with-big-unknowns-2f75f5ae

 49. Jamie Dettmer: “Ukraine’s long war and the importance of patience”, Politico, 15. Juni 2023. www: https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-long-war-and-the-importance-of-patience-counteroffensive-allies/
 50. Víctor García Guerrero: ”Entrevista en RTVE Zelenskyy: “Antes de la cumbre de la OTAN tenemos que mostrar resultados, pero cada kilómetro cuesta vidas””, RTVE, 30. juni 2023. www: https://www.rtve.es/noticias/20230630/entrevista-volodymyr-zelensky-guerra-ucrania/2450911.shtml
 51. The Economist: “Ukraine faces a long war. A change of course is needed”, 21. september 2023. www: https://www.economist.com/leaders/2023/09/21/ukraine-faces-a-long-war-a-change-of-course-is-needed
 52. Alice Speri: “Ukraine Blocks Journalists From Front Lines With Escalating Censorship”, The Intercept, 22. juni 2023. www: https://theintercept.com/2023/06/22/ukraine-war-journalists-press-credentials/

  Boris Mabillard: “Black-out sur la ligne de front ukrainienne”, Le Temps, 21. august 2023. www: https://www.letemps.ch/monde/europe/blackout-sur-la-ligne-de-front-ukrainienne

  Emily Rauhala, Alex Horton & Mary Ilyushina: “Ukraine battles to shape the narrative on its grueling counteroffensive”, The Washington Post, 7. oktober 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/07/ukraine-russia-narrative-war-control/

 53. Vi bør her bemærke, at det forestående gennembrud er Ukraine-krigens sjældent indfriede, hurtigt glemte, men altid aktuelle fremtid. Herhjemme byder ”militæranalytikere” som Anders Puck Nielsen masserne på et væld af lyse morgendage. Faktisk producerer de professionelle drømmevævere så mange fede trailers, at folk helt glemmer at se filmene – endsige spørge, hvor de blev af. Der ligger et velredigeret forarbejde bag denne investering i fremtiden. Organer som det neokonservative Institute for the Study of War sørger for, at der er så meget fremtid at fordøje, at de nøjere studier af den tarvelige, forhåndenværende krigssituation må vente lidt endnu. Måske til bedre tider. Nogle eksempler:

  Lauge Lassen: ”Særlig omstændighed gør Ukraines modoffensiv unik”, B.T., 17. juni 2023. www:  https://www.bt.dk/udland/saerlig-omstaendighed-goer-ukraines-modoffensiv-unik

  Didde Venzel: ”Efter to måneders modoffensiv sætter Ukraine nu hårdt ind på at generobre land”, Jyllands-Posten, 27. juli. www: https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE16314810/efter-to-maaneders-modoffensiv-saetter-ukraine-nu-haardt-ind-paa-at-generobre-land/

  Jacob Kaarsbo: ”Mulig kickstart for Ukraines modoffensiv”, TV2, 28. juli 2023. www: https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-07-28-mulig-kickstart-for-ukraines-modoffensiv

  Trudy Rubin: ”Why Ukraine can still win”, The Philadelphia Inquirer, 13. august 2023. www: https://www.inquirer.com/opinion/inq2/ukraine-war-russia-victory-optimism-sea-drones-20230813.html

  Laura Kirkebæk-Johansson: ”Ukraine er brudt igennem ‘den vigtigste’ forsvarslinje: Kan starte en ‘ketchupeffekt’”, DR, 3. september 2023. www: https://www.dr.dk/nyheder/udland/ukraine-er-brudt-igennem-den-vigtigste-forsvarslinje-kan-starte-en-ketchupeffekt

  Josephine Adsbøl le sage de Fontenay: ”Modoffensiv er i “ekstremt dynamisk fase” – ekspert ser tegn, der må bekymre Rusland”, TV2, 26. september 2023. www: https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-09-25-modoffensiv-er-i-ekstremt-dynamisk-fase-ekspert-ser-tegn-der-maa-bekymre-rusland

  Se desuden min artikel Ned med Rusland #4: Krigslykke i den selvmanipulerende offentlighed

  I storsatsningen Den Ukrainske Modoffensiv måtte filmen imidlertid laves for trailerens skyld. De store forventninger kunne ikke længere stå alene. Den fulde oplevelse udvandrede de fleste imidlertid fra.

  Selv Anders Puck Nielsen har måttet forholde sig til offensiven i tilbageblik: Ræson Podcast: ”Anders Puck: Naiv optimisme om vestlig krigstilgang og en undervurdering af russerne”, 17. august 2023. www: https://danske-podcasts.dk/podcast/raeson-dansk-og-international-politik/anders-puck-naiv-optimisme-om-vestlig-krigstilgang

 54. Dina Smeltz & Lama El Baz: “American Public Support for Assistance to Ukraine Has Waned, But Still Considerable”, The Chicago Council on Global Affairs, 4. oktober 2023. www: https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/american-public-support-assistance-ukraine-has-waned-still
 55. Morten Top: ”Forsvarskorrespondent: ‘Ukraine har fundet et svagt punkt’”, DR, 22. september 2023. www: https://www.dr.dk/nyheder/udland/forsvarskorrespondent-ukraine-har-fundet-et-svagt-punkt
 56. Morten Top: ”Artilleri af plastik og træ narrer russiske missiler ved fronten”, DR, 23. september 2023. www: https://www.dr.dk/nyheder/udland/artilleri-af-plastik-og-trae-narrer-russiske-missiler-ved-fronten
 57. David Axe: “To Slow The Ukrainian Counteroffensive, the Russian Army Quadrupled The Size Of Its Minefields”, Forbes, 5. september 2023. www: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/09/05/to-slow-the-ukrainian-counteroffensive-the-russian-army-quadrupled-the-size-of-its-minefields/; Tim Lister, Julia Kesaieva & Olga Voitovych: “Ukraine says density of Russian mines is ‘insane’ as it plays down counteroffensive expectations”, CNN, 3. august 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/08/03/europe/ukraine-russia-zaporizhzhia-advance-intl/index.html; Jake Epstein: “Biggest threat to Ukraine in battle right now is minefields, not Russia’s superior airpower, top US general says”, Insider, 19. juli 2023. www: https://www.businessinsider.com/ukraines-biggest-threat-russian-minefields-airpower-us-general-2023-7; om de russiske forsvarslinker, se i øvrigt: Jim Sciutto: “Western allies receive increasingly ‘sobering’ updates on Ukraine’s counteroffensive: ‘This is the most difficult time of the war’”, CNN, 8. august 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/08/08/politics/ukraine-counteroffensive-us-briefings/index.html
 58. Debora Patta, Omar Abdulkader & Tucker Reals: “Ukraine’s troops show CBS News how controversial U.S. cluster munitions help them hold Russia at bay”, CBS News, 1. september 2023. www: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-cbs-news-sees-us-cluster-munitions-used-on-front-lines/
 59. Daniel Davis: “Ukraine’s Long-Expected Offensive: Why It Won’t Beat Putin”, 19FortyFive, 11. maj 2023. www: https://www.19fortyfive.com/2023/05/ukraines-long-expected-offensive-why-it-wont-beat-putin/
 60. Alex Horton, John Hudson, Isabelle Khurshudyan & Samuel Oakford: “U.S. doubts Ukraine counteroffensive will yield big gains, leaked document says”, The Washington Post, 10. april 2023. www: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/10/leaked-documents-ukraine-counteroffensive/;
  Jonathan Lemire & Alexander Ward: “Biden’s team fears the aftermath of a failed Ukrainian counteroffensive”, Politico, 24. april 2023. www: https://www.politico.com/news/2023/04/24/biden-ukraine-russia-counteroffensive-defense-00093384; Mark Galeotti: “Ukraine isn’t ready for its big offensive, but it has no choice”, The Times, 29. april 2023. www: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-isn-t-ready-for-its-big-offensive-but-it-has-no-choice-b7qrq3vcr; Isabelle Khurshudyan, Paul Sonne & Karen DeYoung: “Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow”, The Washington Post, 13. marts 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/03/13/ukraine-casualties-pessimism-ammunition-shortage/; Alberto Nardelli & Marc Champion: “Ukraine’s Allies Fear War Breakthrough May Not Come Before Next Year”, Bloomberg, 14. april 2023. www: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-14/ukraine-offensive-hopes-fade-on-russian-defenses-despite-weapons-from-allies;Daniel Davis: “Ukraine’s Long-Expected Offensive: Why It Won’t Beat Putin”, 19FortyFive, 11. maj 2023. www: https://www.19fortyfive.com/2023/05/ukraines-long-expected-offensive-why-it-wont-beat-putin/; John Paul Rathbone: “Military briefing: Ukraine’s ‘high-risk’ bid to breach Russia’s fortified frontline”, Financial Times, 16. april 2023. www: https://www.ft.com/content/01a819c0-82f5-4eb3-b012-9dc97d93cde6; Daniel Davis: “Ukraine’s Looming Offensive: Battle of the Bulge Redux?”, 19FortyFive, 19. maj 2023. www: https://www.19fortyfive.com/2023/05/ukraines-looming-offensive-battle-of-the-bulge-redux/
 61. John J. Mearsheimer: “Bound to Lose”, Substack, 2. september 2023. www: https://mearsheimer.substack.com/p/bound-to-lose
 62. Christopher F. Schuetze: “An Obsolete German Tank Seeks a Second Life on Ukraine’s Front Lines”, The New York Times, 31. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/31/world/europe/german-tank-ukraine-war.html; Justin Scheck & Lara Jakes: “In Rush to Arm Ukraine, Weapons Are Bought but Not Delivered, or Too Broken to Use”, The New York Times, 19. juni 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/06/19/world/europe/ukraine-weapons-howitzers-contracts.html
 63. Edward Luttwak: „Nur eine Art der Kriegsführung hat für die Ukraine jetzt noch Aussicht auf Erfolg”, Welt, 25. august. www: https://www.welt.de/kultur/plus246979744/Ukraine-Nur-eine-Art-der-Kriegsfuehrung-hat-jetzt-noch-Aussicht-auf-Erfolg.html; Lara Seligman, Paul McLeary & Lee Hudson: “U.S. to send Ukraine more advanced Abrams tanks — but no secret armor”, Politico, 26. januar 2023. www: https://www.politico.com/news/2023/01/26/us-sends-ukraine-advanced-abrams-tanks-00079648; David Axe: “The Tungsten M-1-How Ukraine’s Tanks Will Differ from America’s”, Forbes, 27. januar 2023. www: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/01/27/the-tungsten-m-1-how-ukraines-tanks-will-differ-from-americas/
 64. Emily Rauhala, Alex Horton & Mary Ilyushina: “Ukraine battles to shape the narrative on its grueling counteroffensive”, The Washington Post, 7. oktober 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/07/ukraine-russia-narrative-war-control/; John Paul Rathbone: “Military briefing: Ukraine’s ‘high-risk’ bid to breach Russia’s fortified frontline”, Financial Times, 16. april 2023. www: https://www.ft.com/content/01a819c0-82f5-4eb3-b012-9dc97d93cde6
 65. Brendan Cole: “U.S. Retirees Called In To Make Stinger Missiles in Boost for Ukraine”, Newsweek, 1. juli 2023. www: https://www.newsweek.com/russia-ukraine-raytheon-stinger-missiles-1810291
 66. James Jackson & Danielle Sheridan: “Ukraine counter-offensive too slow because they’re not doing it properly, Germans claim”, The Telegraph, 25. juli 2023. www: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/25/german-military-ukraine-counter-offensive-too-slow/; Eric Schmitt, Matthew Mpoke Bigg & Carlotta Gall: “Main Thrust of Ukraine’s Offensive May Be Underway, U.S. Officials Say”, The New York Times, 26. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/26/world/europe/ukraine-counteroffensive.html; Department of Defense: “Secretary of Defense Lloyd J. Austin III and Joint Chiefs of Staff Chairman General Mark A. Milley Hold Press Conference Following Ukraine Defense Contact Group Meeting, Brussels, Belgium”, 15. juni 2023. www: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3429774/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-joint-chiefs-of-staff-chairman-gene/
 67. Michael R. Gordon, Gordon Lubold, James Marson & Vivian Salama: “U.S., Ukraine Clash Over Counteroffensive Strategy”, The Wall Street Journal, 24. august 2023. www: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-ukraine-clash-over-counteroffensive-strategy-cb5e4324
 68. Julian E. Barnes & Eric Schmitt: “Tanks Alone Won’t Turn the Tide of the War in Ukraine”, The New York Times, 27. januar 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/01/27/us/politics/tanks-ukraine.html
 69. Carlotta Gall & Oleksandr Chubko: “‘It’s Not a Sprint,’ Ukraine’s Marines Insist. ‘It’s a Marathon.’”, The New York Times, 7. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html
 70. Michael Peck: “Ukraine’s counteroffensive raises doubts about whether the US and Western militaries are training their troops for the right kind of war”, Insider, 30. september 2023. www: https://www.businessinsider.com/ukraine-counteroffensive-raises-doubt-about-western-military-training-2023-9
 71. Daniel Michaels: “Ukraine’s Lack of Weaponry and Training Risks Stalemate in Fight With Russia”, The Wall Street Journal, 23. juli 2023. www: https://www.wsj.com/articles/ukraines-lack-of-weaponry-and-training-risks-stalemate-in-fight-with-russia-f51ecf9
 72. Vasco Cotovio, Frederik Pleitgen, William Bonnett & Daria Markina Tarasova: “Ukrainian pilots plead for F-16s as they battle Russian air superiority”, CNN, 21. juni 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/06/21/europe/ukraine-pilot-f16-russia-intl/index.html

  Sean Bell: “Western intervention is the only credible way to protect Ukraine’s counteroffensive from Russian air power”, Sky News, 17. juni 2023. www: https://news.sky.com/story/western-intervention-is-the-only-credible-way-to-protect-ukraines-counteroffensive-from-russian-air-power-12903508

  Daniel Michaels: “Ukraine’s Lack of Weaponry and Training Risks Stalemate in Fight With Russia”, The Wall Street Journal, 23. juli 2023. www: https://www.wsj.com/articles/ukraines-lack-of-weaponry-and-training-risks-stalemate-in-fight-with-russia-f51ecf9

  Daniel Michaels & Ian Lovett: “Ukraine Offensive Takes Shape, With Big Unknowns”, The Wall Street Journal, 26. marts 2023. www: https://www.wsj.com/articles/ukraine-offensive-takes-shape-with-big-unknowns-2f75f5ae

  John Paul Rathbone: “Military briefing: Ukraine’s ‘high-risk’ bid to breach Russia’s fortified frontline”, Financial Times, 16. april 2023. www: https://www.ft.com/content/01a819c0-82f5-4eb3-b012-9dc97d93cde6

  Ellie Cook: “Why U.S. war tactics are failing in Ukraine?”, Newsweek, 6. august 2023. www: https://www.newsweek.com/ukraine-russia-counteroffensive-nato-military-doctrine-us-military-1817773

 73. De Luce & Phil McCausland: “Is Ukraine’s counteroffensive failing? Kyiv and its supporters worry about losing control of the narrative”, NBC News, 4. august 2023. www: https://www.nbcnews.com/news/investigations/ukraine-war-counteroffensive-russia-success-failure-rcna98054
 74. Ben Hodges: “How to know whether Ukraine’s counteroffensive is working”, The Washington Post, 15. juni 2023. www: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/16/ukraine-counteroffensive-russia-understand-strategy/

  David Brennan: “Ukraine Could Free Crimea by End of Summer: Ex-U.S. General”, Newsweek, 21. juni 2023. www: https://www.newsweek.com/ukraine-free-crimea-end-summer-us-general-ben-hodges-russia-counteroffensive-atacms-1808088

 75. Ben Hodges i: Tbilisi International Conference: Defeating Putinism, Economic Policy Research Center. 5. september 2023. 30:09. www: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=329497412789673

  Et lignende Ben Hodges-citat: ”Disse ukrainske tropper bliver sendt for at gøre noget, vi aldrig ville gøre – lancere en modoffensiv uden total luftoverlegenhed.”: Ian Lovett: ”Ukraine Chalks Up Small Advance in Southern Push”, The Wall Street Journal, 22. august 2023. www: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-chalks-up-small-advance-in-southern-push-8735d44c

 76. Igor Kossov: “New brigade bears heavy brunt of Russia’s onslaught in Kharkiv Oblast”, The Kyiv Independent, 1. september 2023. www: https://kyivindependent.com/new-brigade-bears-heavy-brunt-of-russias-onslaught-in-kharkiv-oblast/
 77. Carlotta Gall & Oleksandr Chubko: “‘It’s Not a Sprint,’ Ukraine’s Marines Insist. ‘It’s a Marathon.’”, The New York Times, 7. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html
 78. Isabelle Khurshudyan: “Ukraine’s top general, Valery Zaluzhny, wants shells, planes and patience”, The Washington Post, 30. juni 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/

  Isabelle Khurshudyan: “To defeat Russia, Ukraine’s top commander pushes to fight on his terms”, The Washington Post, 14. juli 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/14/ukraine-military-valery-zaluzhny-russia/

 79. Siobhán O’Grady, Kostiantyn Khudov & Heidi Levine: “Slow counteroffensive darkens mood in Ukraine”, The Washington Post, 10. august 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/10/ukraine-national-mood-counteroffensive-gloom/
 80. Nick Paton Walsh, Florence Davey-Attlee, Kostyantin Gak & Brice Lâiné :“‘Nowhere to hide’: The question troubling Ukrainian troops amid a grinding counteroffensive”, CNN, 1. august 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/08/01/europe/ukraine-neskuchne-question-counteroffensive-intl/index.html

  David Axe: “25 Tanks And Fighting Vehicles, Gone In A Blink: The Ukrainian Defeat Near Mala Tokmachka Was Worse Than We Thought”, Forbes, 27. juni 2023. www: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/06/27/25-tanks-and-fighting-vehicles-gone-in-a-blink-the-ukrainian-defeat-near-mala-tokmachka-was-worst-than-we-thought/

  Jim Sciutto: “Ukrainian forces suffer ‘stiff resistance’ and losses in assault on Russian lines”, CNN, 9. juni 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/06/08/politics/ukraine-forces-resistance/index.html

 81. Michael R. Gordon, Gordon Lubold, James Marson & Vivian Salama: “U.S., Ukraine Clash Over Counteroffensive Strategy”, The Wall Street Journal, 24. august 2023. www: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-ukraine-clash-over-counteroffensive-strategy-cb5e4324

  Felicia Schwartz: “US grows doubtful Ukraine counteroffensive can quickly succeed”, Financial Times, 20. august 2023. www: https://www.ft.com/content/4d40482a-f8c4-42b8-af60-2374f93070ca

  Natalia Drozdiak, Alberto Nardelli, and Jenny Leonard: “Russia to Press Assault in Ukraine’s East as Kyiv Waits for More Weapons”, Bloomberg, 2. februar 2023. www: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-02/war-in-ukraine-russia-to-press-assault-in-east-as-kyiv-waits-for-weapons#xj4y7vzkg

  Susannah George & Serhii Korolchuk: “Ukraine defended Bakhmut despite U.S. warnings in leaked documents,” The Washington Post, 20. april 2023. www: https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/20/bakhmut-ukraine-war-leakeddocuments/

 82. Erik Kramer and Paul Schneider: “What the Ukrainian Armed Forces Need to Do to Win”, War on the Rocks, 2. juni 2023. www: https://warontherocks.com/2023/06/what-the-ukrainian-armed-forces-need-to-do-to-win/
 83. Lara Jakes, Andrew E. Kramer and Eric Schmitt: “After Suffering Heavy Losses, Ukrainians Paused to Rethink Strategy”, The New York Times, 15. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/politics/ukraine-leopards-bradleys-counteroffensive.html

  Jim Sciutto: “Western allies receive increasingly ‘sobering’ updates on Ukraine’s counteroffensive: ‘This is the most difficult time of the war’”, CNN, 8. august 2023. www: https://www.cnn.com/2023/08/08/politics/ukraine-counteroffensive-us-briefings/index.html

  Anthony Loyd: “Ukraine counteroffensive: ‘I’m ready to die . . . 90% of the guys here will die too’”, The Times, 5. september 2023. www: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-counteroffensive-i-m-ready-to-die-90-of-the-guys-here-will-die-too-76jvs3kwj

 84. Felicia Schwartz: “US grows doubtful Ukraine counteroffensive can quickly succeed”, Financial Times, 20. august 2023. www: https://www.ft.com/content/4d40482a-f8c4-42b8-af60-2374f93070ca

  Eric Schmitt and Helene Cooper: “Ukrainian Troops Trained by the West Stumble in Battle”, The New York Times, 2. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html

 85. Ian Lovett & Nikita Nikolaienko: “U.S.-Made Cluster Munitions Fuel Ukrainian Counteroffensive”, The Wall Street Journal, 8. august 2023. www: https://www.wsj.com/articles/u-s-made-cluster-munitions-fuel-ukrainian-counteroffensive-c45c305f

  William Mauldin & James Marson: “Blinken Pledges More Than $1 Billion in Aid on Trip to Ukraine”, The Wall Street Journal, 7. september 2023. www: https://www.wsj.com/world/europe/blinken-visits-kyiv-at-key-moment-for-war-ukraine-ties-816000f0

  Brad Dress: “Alarm grows as Ukraine’s counteroffensive falters”, The Hill, 10. august 2023. www: https://thehill.com/policy/defense/4148128-alarm-grows-as-ukraines-counteroffensive-falters/

 86. Igor Kossov: “New brigade bears heavy brunt of Russia’s onslaught in Kharkiv Oblast”, The Kyiv Independent, 1. september 2023. www: https://kyivindependent.com/new-brigade-bears-heavy-brunt-of-russias-onslaught-in-kharkiv-oblast/

  Jacques Follorou: “Ukrainian soldiers trained abroad express discontent: ‘I repeatedly told them NATO manuals didn’t apply’”, Le Monde, 27. september 2023. www: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/09/27/ukrainian-soldiers-trained-abroad-express-discontent-i-repeatedly-told-them-nato-manuals-didn-t-apply_6140349_4.html

 87. Richard Spencer: “Ukrainian counteroffensive: ‘We take their trenches – but they take them back’”, The Times, 10 juli 2023. www: https://www.thetimes.co.uk/article/ukrainian-counteroffensive-we-take-their-trenches-but-they-take-them-back-wtk5vtxw2
 88. Helene Cooper, Thomas Gibbons-Neff, Eric Schmitt & Julian E. Barnes “Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say”, The New York Times, 18. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/18/us/politics/ukraine-russia-war-casualties.html
 89. Nahal Toosi: “Leaked U.S. strategy on Ukraine sees corruption as the real threat”, Politico, 2. oktober 2023. www: https://www.politico.com/news/2023/10/02/biden-admin-ukraine-strategy-corruption-00119237
 90. Roland Oliphant, Colin Freeman & Nick Allen: “Ukraine’s counter-offensive starts as Western tanks hit the front line ”, The Telegraph, 8. juni 2023. www: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/06/08/ukraine-counter-offensive-russia-war-bakhmut-map/
 91. John Hudson & Alex Horton: “U.S. intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17. august 2023. www: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/08/17/ukraine-counteroffensive-melitopol/
 92. Felicia Schwartz: “US grows doubtful Ukraine counteroffensive can quickly succeed”, Financial Times, 20. august 2023. www: https://www.ft.com/content/4d40482a-f8c4-42b8-af60-2374f93070ca
 93. Helene Cooper, Thomas Gibbons-Neff, Eric Schmitt & Julian E. Barnes “Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say”, The New York Times, 18. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/18/us/politics/ukraine-russia-war-casualties.html
 94. Helene Cooper, Thomas Gibbons-Neff, Eric Schmitt & Julian E. Barnes “Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say”, The New York Times, 18. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/18/us/politics/ukraine-russia-war-casualties.html
 95. Om de reelle ambitioner, se introduktionsteksten til denne artikelserie.
 96. På det tidspunkt vil nogle tilbageskuende medier føre regnskab, men ingen vil lytte, for interessen har allerede kastet sig over mere presserende akutheder.
 97. Foruden de førnævnte artikler, se: Jonathan Lemire and Alexander Ward: “Biden’s team fears the aftermath of a failed Ukrainian counteroffensive”, 24. april 2023. www: https://www.politico.com/news/2023/04/24/biden-ukraine-russia-counteroffensive-defense-00093384
 98. Michael R. Gordon, Gordon Lubold, James Marson & Vivian Salama: “U.S., Ukraine Clash Over Counteroffensive Strategy”, The Wall Street Journal, 24. august 2023. www: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-ukraine-clash-over-counteroffensive-strategy-cb5e4324

  Dan De Luce & Phil McCausland: “Is Ukraine’s counteroffensive failing? Kyiv and its supporters worry about losing control of the narrative”, NBC News, 4. august 2023. www: https://www.nbcnews.com/news/investigations/ukraine-war-counteroffensive-russia-success-failure-rcna98054

 99. David Ignatius: “Leaks painted a grim picture of the Ukraine war. Here’s the reality.”, The Washington Post, 15. april 2023. www: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/04/15/ukraine-counteroffensive-success-us-officials/
 100. Se general David Petraeus’ udtalelser her: CNN News Central: ”Interview with Retired U.S. Army, Former CIA Director, U.S. CENTCOM Former Commander, and KKR Global Institute Chairman David Petraeus”, 23. maj 2023. www: https://transcripts.cnn.com/show/cnc/date/2023-05-23/segment/04

  Julie Depenbrock: “A former U.S. Army general predicts ‘successful’ Ukrainian offensive”, NPR, 12. maj 2023. www: https://www.npr.org/2023/05/12/1175752914/a-former-u-s-army-general-predicts-successful-ukrainian-offensive

 101. David Brennan: “Ukraine Could Free Crimea by End of Summer: Ex-U.S. General”, Newsweek, 21. juni 2023. www: https://www.newsweek.com/ukraine-free-crimea-end-summer-us-general-ben-hodges-russia-counteroffensive-atacms-1808088
 102. Se introduktionsartiklen til denne artikelserie.
 103. ТСН: “Велике інтерв’ю з Олексієм Резніковим: Вони тупі і так не зрозуміли, що нас не скорити!”, YouTube, 5. januar 2023. www: https://youtu.be/9Oqi0oIprFg?t=664
 104. The Economist: “An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces”, 15. december 2022. www: https://www.economist.com/zaluzhny-transcript
 105. Christopher Miller: “Military briefing: Ukraine switches to artillery power for eastern push”, 27. juli 2023. www: https://www.ft.com/content/e26ea4c9-90ed-48e5-a599-b2f306682e18

  Charles R. Davis: “Nearly a third of the Bradley armored vehicles the US provided Ukraine may have already been lost or damaged”, Insider, 15. juli 2023. www: https://www.businessinsider.com/ukraine-nearly-third-of-bradley-armored-vehicles-lost-or-damaged-2023-7

  Samantha Schmidt, Isabelle Khurshudyan & Serhii Korolchuk: “Captured Russian tanks and equipment are coveted trophies — and a headache”, The Washington Post, 27. december 2022. www: https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/27/ukraine-russia-tanks-military-vehicles/

  CNN: “Newsroom”, 10. februar 2023. www: https://transcripts.cnn.com/show/cnr/date/2023-02-10/segment/11

 106. Christopher Miller & Ben Hall: “The hard lessons from Ukraine’s summer offensive”, Financial Times, 15. September 2023. www: https://www.ft.com/content/e83bd6fe-43b8-4adf-9bea-07609bc223d0
 107. Tanken er ellers oplagt. En anden ukrainsk kommandør har sagt: ”Vi tager tab, så de får tab, og de har flere folk og mere udstyr.” Se: Thomas Gibbons-Neff, Natalia Yermak, Dzvinka Pinchuk & Yurii Shyvala: “Weary Soldiers, Unreliable Munitions: Ukraine’s Many Challenges”, The New York Times, 23. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/23/world/europe/weary-soldiersunreliable-munitions-ukraines-many-challenges.html
 108. Mediazona: “Russian casualties in Ukraine. Mediazona count, updated”. www: https://en.zona.media/article/2022/05/11/casualties_eng
 109. Josh Holder: “Who’s Gaining Ground in Ukraine? This Year, No One.”, The New York Times, 28. september 2023. www: https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/28/world/europe/russia-ukraine-war-map-front-line.html
 110. Helene Cooper, Thomas Gibbons-Neff, Eric Schmitt & Julian E. Barnes “Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say”, The New York Times, 18. august 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/08/18/us/politics/ukraine-russia-war-casualties.html
 111. Ian Lovett: “Ukraine Hits Russian Defenses From a Distance Before Risking Troops”, The Wall Street Journal, 30. juni 2023. www: https://www.wsj.com/articles/ukraine-hits-russian-defenses-from-a-distance-before-risking-troops-26cd2502
 112. Tim Lister: “Winter is coming to Ukraine, but Kyiv is adapting its tactics”, CNN, 1. oktober 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/10/01/europe/ukraine-winter-war-intl/index.html

  Franz-Stefan Gady & Michael Kofman: “Franz-Stefan Gady and Michael Kofman on what Ukraine must do to break through Russian defences”, The Economist, 28. juli 2023. www: https://www.economist.com/by-invitation/2023/07/28/franz-stefan-gady-and-michael-kofman-on-what-ukraine-must-do-to-break-through-russian-defences

 113. Congressional Record Volume 168, Number 130 (Wednesday, August 3, 2022. www: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2022-08-03/html/CREC-2022-08-03-pt1-PgS3894-2.htm
 114. Jan Stoltenberg: „Opening remarks“, NATO, 7. september 2023. www: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_218172.htm
 115. Hans Binnendijk, Daniel S. Hamilton & Alexander Vershbow: “Strategic responsibility: Rebalancing European and trans-Atlantic defense”, Brookings Institution, 24. juni 2022. www: https://www.brookings.edu/articles/strategic-responsibility-rebalancing-european-and-trans-atlantic-defense/
 116. David E. Sanger & Zolan Kanno-Youngs: ”Biden Braces NATO for Long Conflict With Russia, Making Cold War Parallel”, The New York Times, 12. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/12/world/europe/biden-nato-lithuania-ukraine.html
 117. European Commission: ”Flash Eurobarometer 533: EU challenges and priorities in 2023”, september 2023. www: https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=88854

  European Commission: ”Flash Eurobarometer 506: EU’s response to the war in Ukraine”, maj 2023. www: https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=81594

 118. Brad Lendon, Radina Gigova, Fred Pleitgen & Kostyantin Gak: “Western ammo stocks at ‘bottom of the barrel’ as Ukraine war drags on, NATO official warns“, CNN, 4. oktober 2023. www: https://edition.cnn.com/2023/10/04/europe/uk-nato-ukraine-war-ammunition-intl-hnk-ml/index.html
 119. Alistair MacDonald: “The War in Ukraine Is Also a Giant Arms Fair”, The Wall Street Journal, 27. september 2023. www: https://www.wsj.com/world/europe/the-war-in-ukraine-is-also-a-giant-arms-fair-20841740

  Se også: Euronews: “Ukraine war: Kyiv invites arms manufacturers as Russia claims it’s shot down Ukrainian drones”, 17. september 2023. www: https://www.euronews.com/2023/09/17/ukraine-invites-arms-manufacturers-to-kyiv-as-nato-leaders-demand-greater-urgency-in-produ

  Vestlige våbenproducenter afsøger desuden muligheder for at etablere våbenproduktion i Ukraine. Constant Méheut & Lara Jakes: ”Western Leaders Urge Arms Manufacturing in Ukraine”, The New York Times, 28. september 2023. www:  https://www.nytimes.com/2023/09/28/world/europe/ukraine-arms-manufacturing-nato.html

 120. The Motley Fool: “Raytheon Technologies (RTX) Q4 2021 Earnings Call Transcript”, 25. januar 2022. www: https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2022/01/25/raytheon-technologies-rtx-q4-2021-earnings-call-tr/
 121. Karen DeYoung & Missy Ryan: “U.S. in no hurry to provide Ukraine with long-range missiles”, The Washington Post, 23. juli 2023. www: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/07/22/ukraine-us-long-range-missiles/

  Ben Wolfgang: “Locked and loaded? $41.3B in U.S. military aid to Ukraine diminishes America’s weapons stockpiles”, The Washington Times, 13. juli 2023.

  Lara Jakes: “Biden Administration Is Quietly Debating Whether to Send Ukraine ATACMS Missiles”, The New York Times, 11. juli 2023. www: https://www.nytimes.com/2023/07/11/world/europe/atacms-missiles-ukraine-us.html

  Barak Ravid: “Scoop: U.S. to send Israel artillery shells initially destined for Ukraine”, AXIOS, 19. oktober 2023. www: https://www.axios.com/2023/10/19/us-israel-artillery-shells-ukraine-weapons-gaza#

 122. Iain Marlow & Michael Nienaber: “US and G-7 Allies Now Expect War in Ukraine to Drag On for Years”, yahoo!finance, 19. september 2023. www: https://finance.yahoo.com/news/us-g-7-allies-now-213956635.html

  Leonie Cater: “NATO chief warns Ukraine allies to prepare for ‘long war’”, Politico, 17. september 2023. www:  https://www.politico.eu/article/nato-chief-jens-stoltenberg-warns-ukraine-allies-to-prepare-for-long-war/

  Gordon Lubold, Michael R. Gordon & Warren P. Strobel: “Ukraine’s Stalled Offensive Puts Biden in Uneasy Political Position”, The Wall Street Journal, 25. juli 2023. www: https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5

 123. Se John Kirbys bemærkninger om støtten til Ukraine i: “Press Briefing by Press Secretary Karine Jean-Pierre and NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby”, The White House, 11. oktober 2023. www:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/10/11/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-20/
 124. Annika Burgess: “As the war rages on and military spending booms, the US arms industry is a big winner in Ukraine”, ABC News, 20. januar 2023. www: https://www.abc.net.au/news/2023-01-21/us-arms-industry-military-spending-profits-ukraine-war-russia/101843752
 125. Mark F. Cancian: “What Does $40 Billion in Aid to Ukraine Buy?“, Center for Strategic & International Studies, 23. maj 2022. www: https://www.csis.org/analysis/what-does-40-billion-aid-ukraine-buy
 126. At vi kan det, vender vi tilbage til ved en anden lejlighed.