Seneste kommentarer

  • Frederik Appel Olsen: spurgt…
  • Ivar Nyhov: et sted mellem tweetet og lokummets skidne skribleri finder vi dagens allerfineste poesi men selvom der er langt til Rilke……
  • JENS LARSEN: Hvis man ser på tallene og tænker lidt over spørgsmålet, vil man hurtigt sande, at der slet ikke er dækning……
  • Eftertryk: Mange tak for indsatsen, Niels. "Presseetikken", som Termansen henholder sig til, er en særlig og meget snæver disciplin. Den kan……