Skriv for os

Vi er interesseret i essayister, anmeldere og skarpe debattører. Send os gerne dine udkast og ideer til artikler og historier. Vi har ingen krav til professionel og uddannelsesmæssig baggrund, men vi har høje krav til lødighed. Se vores skrivevejledning nedenfor, og send os din idé på eftertryk@eftertrykket.dk eller til den relevante fagredaktør.

Eftertryk har overordnet set fire formater: (1) det lange essay, (2) den dokumentationskraftige analyse, (3) anmeldelser af kulturbegivenheder og politisk litteratur (såvel fiktion som nonfiktion), samt (4) fyndige debatindlæg over aktuelle emner. Har du ideer til nye, kreative formater, så tøv ikke med at sende dem til os.

Målet for alle bidrag er at formidle teksten til en bred offentlighed. Det udelukker ikke lange tekster, men indebærer bl.a.:

 • At navne på personer i teksten ved første nævnelse inkluderer såvel fornavn(e) og efternavn(e). (F.eks. “Martin Luther”)
 • At mindre kendte personer i teksten ved første nævnelse kort introduceres. (F.eks. “Den tyske skolastiker Gabriel Biel”)
 • At alment ukendte fagtermer kursiveres i brødteksten og forklares – enten i en fodnote eller kort i selve teksten.
 • At citater oversættes til dansk, medmindre der er tale om korte, velkendte citater, talemåder, udtryk eller ord (såsom ‘cogito ergo sum‘, ‘Je Suis Charlie’, ‘idée fixe’, ‘Zeitgeist’)

Formalia:

 • Artikler sendes i Word-format eller i et format, som er kompatibelt med Word.
 • Overskrift, manchet og eventuelle underrubrikker skrives med fed skrift.
 • Anmeldelser bør fylde mellem 6.000 og 20.000 anslag.
 • Essays og analyser må maksimalt være 50.000 anslag.
 • Debatstof må maksimalt fylde 15.000 anslag.
 • Replikker må maksimalt være 10.000 anslag.
 • Eventuelle noter angives som fodnoter eller slutnoter. Brug tekstredigeringsprogrammets notefunktion.
 • Skriv referencer til værker, artikler o.l. i noterne, så læseren præcist kan se, hvilket materialet din tekst forholder sig til eller bygger på.
 • Notereference rummer fyldige oplysninger. Angiv altid forfatternavn, udgivelsestidspunkt og udgivelsessted. Angiv evt. link til materialet. Angiv sidetal, når det er relevant.
 • Citater angives med dobbeltcitationstegn (“xyz”).
 • Et velkendt udtryk angives enkeltcitationstegn (‘xyz’).
 • Benyt traditionelt grammatisk komma, inkl. startkomma.

NB: Antallet af anslag er inklusive mellemrum, rubrik, underrubrik, manchet, og eksklusive noter, biografi og eventuel litteraturliste.

Andet:

 • Teksten må gerne efter udgivelse bringes andre steder uden tilladelse fra Eftertryk, så længe Eftertryk angives som kilde. Teksten må dog under ingen omstændigheder duplikere tekster, der tidligere er udgivet i andre tidsskrifter og forlag end Eftertryk – medmindre der er en tilladelse eller aftale med det tidligere udgivelsessted, og Eftertryks redaktion er indforstået.
 • Ved indsendelse af tekst gives der samtykke til, at Eftertryk må udgive teksten på hjemmesiden eftertrykket.dk samt citere kortere uddrag fra teksten på Eftertryks officielle Facebook- og Twitter-profiler.
 • Tekst indsendes sammen med en kort biografi på maks. 100 ord, som angiver fornavn, efternavn, titel samt aktuelle og/eller væsentligste værker.

Slutteligt: Vores ambition er at blive en førende og fast kilde til pålidelig oplysning og kritik i den politiske og litterære samfundsdebat. Vi opmuntrer vores skribenter og anmeldere til at skrive seriøst, vovet og udfordrende om samtiden. At skrive ord, der bliver stående.

God skrivelyst,
Eftertryks redaktion