Gaza – Efter Syndfloden

Israels voldsudbrud i Gaza har forvandlet store dele af det tætbefolkede landområde til et øde landskab. Men selvom det ser sort ud for freden og fremtiden, har krisen udløst en global solidaritetsbevægelse af historisk omfang.


Af Jamie Stern-Weiner
Foto af Hosny Saleh, fotograf i Gaza

Den 7. oktober 2023 brød hundredvis af palæstinensiske militante igennem portene til Gaza. De overmandede militære installationer og hærgede det sydlige Israel. Operationen var chokerende i sin dristighed, massakren der fulgte, var brutal. Men forholdene, der førte til Hamas-angrebet, havde eksisteret i lang tid. Gaza er en smal kyststrækning og et af de mest tætbefolkede områder på jorden. Cirka 75 procent af befolkningen er flygtninge og efterkommere, tvunget fra deres hjem for at give plads til staten Israel i 1948. Israel besatte området i 1967 og de facto-annekterede det uden at give indbyggerne statsborgerskabsrettigheder. Efter at palæstinenserne gjorde oprør mod israelsk militærstyre i 1987 (’den første intifada’), knuste Israel oprøret og strammede derefter grebet om Gaza gennem forskellige former for indespærring. I 2004 kunne lederen af Israels Nationale Sikkerhedsråd beskrive Gaza som ”en stor koncentrationslejr”.1 I januar 2006 vandt den islamiske modstandsbevægelse, Hamas, demokratiske valg i Gaza og Vestbredden. Israel og dets allierede reagerede ved at udsætte den besatte palæstinensiske befolkning – der allerede led under ”den værste økonomiske depression i moderne historie” – for ”muligvis den mest strenge form for internationale sanktioner pålagt i moderne tid”.2 Efter Hamas konsoliderede kontrollen i Gaza året efter, strammede Israel skruerne yderligere, da det indførte en omfattende blokade af Gaza, som er blevet håndhævet med varierende intensitet lige siden.3

Blokaden udraderede Gazas økonomi og bragte befolkningen til forarmelse. ”Tanken er at placere palæstinenserne på en slankekur,” forklarede en højtstående israelsk embedsmand, ”men ikke for at lade dem dø af sult”.4 Arbejdsløshedsprocenten steg til blandt de højeste i verden, fire femtedele af befolkningen blev tvunget på humanitær bistand, tre fjerdedele blev afhængige af fødevarehjælp, mere end halvdelen stod over for ”akut fødevareusikkerhed”, hvert tiende barn blev ramt af underernæring, og over 96 procent af drikkevandet blev udrikkeligt for mennesker.5

I 2008 bemærkede lederen af De Forenede Nationers (FN) hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA, at:

Gaza står på tærsklen til at blive det første område, der bevidst bliver reduceret til en tilstand af fuldstændig elendighed, med viden, tilsagn og – nogle endda ville sige – opmuntring fra det internationale samfund.6

FN advarede i 2015 om, at den kumulative virkning af denne påtvungne ”humanitære implosion” muligvis kunne gøre Gaza ”ubeboelig” inden for et halvt årti. Israelske militærefterretninger var enige, mens en efterfølgende FN-analyse vurderede, at prognosen reelt var for optimistisk.7

Længe før oktober 2023 havde Israel forvandlet Gaza til en ”menneskelig losseplads” (The Economist), en ”ghetto” (Haaretz’ redaktion), en ”synkende skude” (Internationale Røde Kors).8 Gaza var reduceret til noget, FN’s højkommissær for menneskerettigheder kaldte en ”giftig slum”, hvor over to millioner mennesker var ”indespærrede . . . fra vugge til grav.”9 En israelsk officer stationeret ved Gazas grænse sammenfattede sin mission: ”ingen udvikling, ingen velstand, kun humanitær afhængighed.”10 Han kunne have tilføjet, i al evighed.

Mange i Gaza var uenige i denne fremtidsvision, og derfor valgte Israel periodisk at massakrere dem – en praksis som israelske embedsmænd kaldte ”at slå græsset”.11 Nogle af disse israelske angreb var svar på modstand fra Gaza, både væbnet modstand som i maj 2021, da Hamas affyrede raketter mod Israel efter bosætterangreb i det besatte Østjerusalem, og ubevæbnet modstand, som i begyndelsen af 2018, hvor palæstinenserne demonstrerede fredeligt langs Gazas grænse – mange blev dræbt, og tusinder blev såret af israelske snigskytter.12 Men Israels mest ødelæggende angreb i 2008, 2012 og 2014 var motiveret af et bredere politiske sigte: at indgyde frygt i den arabiske verden og at forpurre Hamas’ ”fredsoffensiver”, der truede med at gøre Israels diplomatiske afvisningspolitik – dets afvisning af at trække sig tilbage fra de besatte områder i bytte for fred – uholdbar.13 Alene i angrebet i 2014 blev cirka 1.600 civile i Gaza dræbt, herunder 550 børn, og godt 18.000 hjem blev ødelagt.14

Fordrivelse. Annektering. Belejring. Massakre. Uret på uret, ophobet grusomhed og sedimenteret brutalitet, sammenlagt en kolossal forbrydelse mod menneskeheden – kulminerende i blokaden og bombardementer af en flygtningebefolkning, indespærret i en koncentrationslejr, hvoraf halvdelen var børn.15 Det ville da først være overraskende, hvis lidelser af denne størrelsesorden var en opskrift på langsigtet stabilitet. Israelske embedsmænd vidste, at ”den humanitære situation i Gaza” var ”progressivt forværret” – dette var den tilsigtede konsekvens af Israels politik – og de kunne forudsige, at ”hvis det eksploderer, vil det være rettet mod Israel.”16 Men de troede åbenbart, at de ved at veksle ”mellem [militære] operationer og et basisniveau af bistand til Gaza” kunne forhindre dets fuldstændige ”kollaps” og holde eventuelle palæstinensiske udbrud inden for tålelighedens grænser. Israels tidligere nationale sikkerhedsrådgiver erkendte i 2018, at Hamas vil ”rejse sig fra tid til anden og ramme os”, men ”[d]et kan ikke forårsage os nogen reel skade”.17 Selvom timingen, omfanget og karakteren af angrebet den 7. oktober kom som en overraskelse, var det forventet, at folk i Gaza på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde ville reagere. Dette var ikke kun forudsigeligt, men også indregnet i Israels ”konflikthåndteringspolitik”. Faktisk fandt en tidligere stedfortræder til Israels nationale sikkerhedsrådgiver ikke bevis for Gazas irrationelle barbari i det Hamas-ledet angreb, men derimod en bekræftelse af en historisk ubrydelig sandhed: ”Før eller siden vil de undertrykte rejse sig mod deres undertrykker.”18

Hvis ”kerneårsagerne”19 i Gaza-katastrofen er velkendte, og hvis brugen af terrorisme af både Israel og Hamas har rigelig med fortilfælde, markerer følgende fire aspekter af krisen kritiske afvigelser fra tingenes sædvanlige gang:

For det første. Der har indfundet sig en radikal intensivering af omfanget af død og ødelæggelse. Myndighederne i Israel rapporterer, at Hamas-ledede militante dræbte omkring 1.200 mennesker den 7. oktober, herunder mere end 800 civile, og tog 240 til fange. Hvis disse tal er retvisende, betyder det, at palæstinenserne dræbte flere israelere på én dag end under hele ’den anden intifada’ (inklusive de blodige selvmordsbomber).20 Påstande om, at Hamas-styrker engagerede sig i omfattende lemlæstelse, halshugning og voldtægter er i skrivende stund ikke blevet bekræftet. Hvis disse påstande viser sig at være sande, ville det udgøre endnu en dyster vending fra en organisation, der tidligere havde afstået fra sådanne taktikker.

Som gengældelse for Hamas’ operation og massakre har Israel forvandlet Gaza til et udsultet ødeland. I løbet af to måneder har israelske styrker dræbt mere end 17.000 mennesker, flere end 7.700 børn.21 Det er næsten lige så mange børn, som blev dræbt i alle verdens konfliktzoner i de foregående tre år tilsammen.22 Gazas hospitaler har udviklet akronymet “WCNSF” – Wounded Child No Surviving Family – efter hundredvis af familier er blevet udslettet. Næsten 85 procent af befolkningen er internt fordrevet.23 Over 60 procent af boligerne er beskadiget eller ødelagt.24 Det nordlige Gaza er nu et ”ubeboeligt, månelignende landskab”, efter at store områder er blevet jævnet med jorden. Byen ”Beit Hanoun er ikke blot død,” rapporterede en korrespondent for Le Monde i november: ”Beit Hanoun eksisterer ikke længere”.25 Muligvis for første gang i moderne krigshistorie har israelske styrker rettet et systematisk angreb mod hospitaler, da de ”fuldstændigt udryddede” Gazas ”sundhedsinfrastruktur”.26 Samtidig har Israel rettet angreb mod vand- og kloakfaciliteter, og anvendt ”sult som krigsredskab”, idet man forhindrede leverancer af mad, brændstof, vand, medicin og elektricitet til den mishandlede enklave.27 Uundgåeligt står nu halvdelen af Gazas befolkning over for ”alvorlig sult”, mens sygdom og manglende lægehjælp truer med at øge dødstallet med ”flerfoldigt”.28

For det andet afspejler denne voldseskalering en ændring i Israels strategi. Før den 7. oktober forsøgte Israel at håndtere konflikten med palæstinenserne ved at anvende økonomiske ”gulerødder” sammen med militære ”stokke” for at demotivere og afskrække palæstinensisk modstand. På Vestbredden blev mange palæstinensere materielt investereret i status quo.29 Betoningen i Gaza lå mere på “stokkene” – de periodiske blodbade – men selv i Gaza var der dannet en klasse af afhængige profitmagere under den hårde blokade. Israelske planlæggere var i årene op til 2023 overbevist om, at Hamas ville prioritere kontrol over Gaza højere end modstand mod Israel. Tanken var, at Hamas’ ansvar for at levere offentlige services i Gaza, sammen med afhængigheden af Israel for adgang til de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde denne forpligtelse, ville få bevægelsen til at opgive væbnet kamp og acceptere Israels overordnede kontrol.

Hamas’ angreb den 7. oktober var en tydelig afvisning af denne rolle. Hamas kommer ikke til at ende som endnu en palæstinensisk selvstyremyndighed, der administrerer ulovligt annekteret land på vegne af Israel. Selvom Hamas-angrebet viste ineffektiviteten af Israels “konflikthåndtering”, gav den ubetingede støtte fra USA og EU efter angrebet Israel mulighed for at “ændre […] den strategiske virkelighed” i Gaza.30 Israels strategi skiftede derfor fra at ’slå græsset’ i Gaza til at salte jorden; fra at udsætte Gaza-spørgsmålet i al uendelighed til at finde en ultimativ løsning.31 I denne henseende har Israel systematisk ødelagt forudsætningerne for civilisationen i Gaza og forsøgt at gøre området ubeboeligt, samtidig med at man mobiliserer amerikansk indflydelse for at overtale Egypten til at acceptere store mængder af Gazas flygtninge. Egyptens og andre arabiske staters afvisning af samarbejde, sammen med stigende internationalt pres for at begrænse humanitære katastrofer, kan have forhindret Israel i at opnå disse maksimale mål. Men med halvdelen af Gaza reduceret til murbrokker, halvdelen af befolkningen stuvet sammen i Sydgaza, og et militært ubesejret Hamas, er det stadig helt uklart, hvordan et bæredygtigt ”dagen derpå” kunne se ud.32

For det tredje kan konflikten nu være trådt ind i en nulsumsfase. Den palæstinensiske ledelse har i årtier søgt en to-statsløsning på konflikten, og det samme gjorde Hamas efter valget i 2006.33 Afslutningen på tidligere voldseskalationer i Gaza endte ofte med en svag udsigt til, at blokaden ville blive ophævet, og en fjern mulighed for en slags modus vivendi. Men efter den 7. oktober er det svært at forestille sig, at en israelsk regering vil forhandle med Hamas om andet end en fangeudveksling. De grupper, som Hamas repræsenterer, er måske heller ikke længere villige til at sameksistere med staten Israel. På den ene side vil Israels genocidale krig have ti-doblet ressentimentet og forbitrelsen i Gaza, som allerede var betydelig. På den anden side kan Israels sikkerheds- og efterretningsmæssige svigt i oktober, have overbevist bevægelsen om, at et israelsk nederlag er en reel mulighed.

Slutteligt. Selvom der synes at være forsvindende udsigt til selv en kortvarig fred, spirer der frø af håb op andre steder, idet en solidaritetsbevægelse af hidtil uset omfang og styrke er sprunget til Gazas forsvar. I Vesteuropa og Nordamerika er der blevet mobiliseret massive demonstrationer uge efter uge imod Israels angreb. Progressive jøder indgår i fronten. I både USA og Storbritannien støttede den offentlige opinion en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza, også selvom ikke et eneste større politisk parti støttede en sådan holdning. Og midt i det politiske etablissement, fra Den Europæiske Union til det amerikanske udenrigsministerium og Det Hvide Hus, har hundredvis af embedsmænd risikeret deres karriere for at kræve et ophør af medskyldigheden i Israels krigsforbrydelser. Gaza er blevet et symbol på uretfærdighed, ulighed og magtens hykleri i stor skala, og omkring dette symbol kan man ane et glimt af en Ny International. Hvis så mange mennesker, især unge, føler sig påvirket af Gazas katastrofe, kan det være, fordi folk over hele verden, der tilhører de ”99 pct.” betragter Gazas vanskeligheder som en meget voldsom version af deres egne udfordringer i en tid med omsiggribende ulighed, svækket demokrati, og en usikker fremtid på grund af økonomiske problemer og klimaforandringer.

Teksten (oversat til dansk af Poya Pakzad) er et tilpasset uddrag fra bogen Deluge: Gaza and Israel from Crisis to Cataclysm redigeret af Jamie Stern-Weiner og udgivet af OR Books, 2024.

Print Friendly, PDF & Email
 1. Giora Eiland, cit. i: “Israeli Officials Brief Djerejian on Improved Regional Security Situation; Unilateral Disengagement Plans,” 04TELAVIV1952_a (31 March 2004), Wikileaks. www: https://wikileaks.org/plusd/cables/04TELAVIV1952_a.html

 2. Sara Roy, “‘A Dubai on the Mediterranean’,” London Review of Books 27.21 (3 November 2005) (“depression”). www: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v27/n21/sara-roy/a-dubai-on-the-mediterranean

  United Nations Special Rapporteur John Dugard, Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 1967 (27 September 2006), para. 70 (“sanktioner”). www: https://www.refworld.org/pdfid/461e52b12.pdf

 3. Sara Roy, “Econocide in Gaza,” i Jamie Stern-Weiner red., Deluge: Gaza and Israel from Crisis to Cataclysm (OR Books, 2024).

 4. Dov Weisglass cit. i: Conal Urquhart, “Gaza on Brink of Implosion as Aid Cut-Off Starts to Bite,” Observer (16. april 2006). www: https://www.theguardian.com/world/2006/apr/16/israel

 5. Amnesty International et al., The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion (6 March 2008), s. 4. www: https://www.amnesty.ie/gaza-strip-humanitarian-implosion/the-gaza-strip-a-humanitarian-implosion/

  World Bank, Economic Report to the Ad Hoc Liaison Committee (27 May 2015), s. 5, 21 (arbejdsløshed). www: https://documents1.worldbank.org/curated/en/563181468182960504/pdf/96601-REVISED-WP-Box391464B-AHLC-May-21-Book-fix-footnotes.pdf

  UN Country Team in the Occupied Palestinian Territory (UNOPT), Gaza Ten Years Later (July 2017), s. 20 (vand). www: https://www.un.org/unispal/document/gaza-ten-years-later-un-country-team-in-the-occupied-palestinian-territory-report/

  Medical Aid for Palestinians, “New Film from MAP’s Team in Gaza: Combatting Child Malnutrition,” map.org.uk (4. februa 2020) (fødevareusikkerhed). www: https://www.map.org.uk/news/archive/post/1086-new-film-from-mapas-team-in-gaza-combatting-child-malnutrition

  Larry Elliott, “UN Report: 80% of Gaza Inhabitants Relied on International Aid Before War,” Guardian (25. okt. 2023) (fødevarehjælp). www: https://www.theguardian.com/world/2023/oct/25/un-report-80-per-cent-of-gaza-inhabitants-relied-on-international-aid-before-war

  Oxfam, “The World Cannot Stand By as Starvation Is Used as a Weapon of War in Gaza,” oxfam.org (19 November 2023) (“acute”). www: https://views-voices.oxfam.org.uk/2023/11/world-cannot-stand-by-starvation-gaza/

  De fleste indbyggere i Gaza må anskaffe dyrere kilder til vand, f.eks. afsaltet vand på flaske, bl.a. fra Israel.

 6. Karen Koning AbuZayd, “This Brutal Siege of Gaza Can Only Breed Violence,” Guardian (23 January 2008). www: https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/jan/23/israelandthepalestinians.world

 7. Amnesty (“Humanitære Implosion”, jf. fodnote 6). Se også: http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/06_03_08_gaza.pdf

  UN Conference on Trade and Development, Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory (6. juli 2015), s. 12 (“ubeboelig”). www: https://unctad.org/system/files/official-document/tdb62d3_en.pdf

  “IDF Intel Chief Warns Despair in Gaza Could Explode Toward Israel,” timesofisrael.com (24. februar 2016) (israelske militærefterretninger). www: https://www.timesofisrael.com/idf-intel-chief-warns-despair-in-gaza-could-explode-towards-israel/

  UNOPT, Gaza, s. 2-3, 28 (“optimistisk”). www: https://www.un.org/unispal/document/gaza-ten-years-later-un-country-team-in-the-occupied-palestinian-territory-report/

 8. Haaretz leder, “It’s Been a Decade. Open the Palestinian Ghetto,” Ha’aretz (17. may 2016). www: https://www.haaretz.com/opinion/2016-05-17/ty-article/.premium/its-been-a-decade-open-gaza-the-palestinian-ghetto/0000017f-ed5f-d3be-ad7f-ff7f619a0000

  Economist leder, “How to End the Endless Conflict Between Israel and the Palestinians,” Economist (17. maj 2018). www: https://www.economist.com/leaders/2018/05/17/how-to-end-the-endless-conflict-between-israel-and-the-palestinians

  Stephanie Nebehay, “Red Cross Sends War Surgeons to ‘Sinking Ship’ Gaza,” Reuters (31, maj 2018). www: https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinans-health-idUSKCN1IW0UT/

 9. Tom Miles, “U.N. Sets Up Human Rights Probe into Gaza Killings, to Israel’s Fury,” Reuters (18. maj 2018). www: https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un-idUSKCN1IJ0UU/

 10. International Crisis Group, After Gaza (2 August 2007), s. 24, fodnote 210. www:  https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/after-gaza

 11. Mouin Rabbani, “Israel Mows the Lawn,” London Review of Books 36.15 (31. juli 2014). www: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v36/n15/mouin-rabbani/israel-mows-the-lawn

 12. R.J., “Rule Number One of Nonviolent Resistance: It Can’t Work If It’s Misrepresented as Violent,” fra Stern-Weiner, Deluge. Se også: Muhammad Shehada og Jamie Stern-Weiner, ‘Debunking Myths About the Palestinian Protests’, Vice (12. juni 2018). www: https://www.vice.com/en/article/7xm75d/debunking-four-myths-surrounding-the-palestinian-protests

 13. Norman G. Finkelstein, Gaza: An Inquest into Its Martyrdom (University of California Press, 2018), s. 17-38, 212-214.

  Colter Louwerse, “Is Hamas to Blame for the Failure to Resolve the Israel-Palestine Conflict?” og Khaled Hroub, “Nothing Fails Like Success: Hamas and the Gaza Explosion,” begge i Stern-Weiner, Deluge.

 14. Finkelstein, Gaza, s. 311. Seks israelske civile blev dræbt og et enkelt hus i Israel blev ødelagt.

 15. John Dugard et al., Report of the Independent Fact Finding Committee on Gaza Presented to the League of Arab States (30. april 2009), para. 27. www: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-181873/

  Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict (25 September 2009), para. 75. www: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/special-sessions/session9/fact-finding-mission

 16. ‘IDF intel chief warns despair in Gaza could explode toward Israel’, Times of Israel (24. feb. 2016). www: https://www.timesofisrael.com/idf-intel-chief-warns-despair-in-gaza-could-explode-towards-israel/

 17. Yaakov Amidror, “Finding a Humanitarian Solution to the Gaza Problem,” jiss.org.il (8. july 2018) (“operationer og et basisniveau”). [Hebræisk] www: https://jiss.org.il/he/amidror-finding-a-humanitarian-solution-to-the-situation-in-gaza/

  Yaakov Amidror, “Yaakov Amidror: ‘Whoever Proposes to Occupy Gaza Is Talking Nonsense’,” Ma’ariv (15 August 2018) (“rejse sig”). [Hebræisk] www: https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-656551

 18. Shlomo Brom, “The Crisis Shows the Failure of Israeli Policy Towards Palestinians, Says Shlomo Brom,” The Economist (10. okt. 2023). www: https://www.economist.com/by-invitation/2023/10/10/the-crisis-shows-the-failure-of-israeli-policy-towards-palestinians-says-shlomo-brom

 19. Amnesty International, “Israel/OPT: Civilians Must Be Protected After Unprecedented Escalation in Violence,” amnesty.org.uk (7 October 2023). www: https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israelopt-civilians-must-be-protected-after-unprecedented-escalation-violence

 20. B’Tselem, “Fatalities Since the Outbreak of the Second Intifada and Until Operation ‘Cast Lead’,” btselem.org. www: https://archive.ph/20130414103627/http:/old.btselem.org/statistics/english/Casualties.asp?sD=29&sM=09&sY=2000&eD=15&eM=1&eY=2005&filterby=event&oferet_stat=before

 21. UN OCHA, “Hostilities in the Gaza Strip and Israel: Reported Impact, Day 64,” ochaopt.org (9. december 2023). www: https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-83

 22. Baseret på: Save the Children, “Gaza: 3,195 Children Killed in Three Weeks Surpasses Annual Number of Children Killed in Conflict Zones Since 2019,” savethechildren.org.uk (29. okt. 2023). www: https://www.savethechildren.net/news/gaza-3195-children-killed-three-weeks-surpasses-annual-number-children-killed-conflict-zones

 23. Kate Nicholson, “Doctor Reveals New Medical Acronym ‘Unique to Gaza’ to Describe Particular War Victim,” huffingtonpost.co.uk (6. nov. 2023). www: https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/acronym-medic-gaza-palestinians-israel_uk_6548c811e4b06bc01e24f858

  Mai Khaled et al., “How the Loss of Entire Families Is Ravaging the Social Fabric of Gaza,” Financial Times (13. dec. 2023). www: https://www.ft.com/content/c09cc412-ae5c-423e-8e1d-b888d9f65598

 24. UN OCHA, “Day 64.”

 25. Jean-Philippe Rémy, “Inside Gaza With the Israeli Army As It Hunts for Hamas Tunnels,” Le Monde Diplomatique (19. nov. 2023) (“Beit Hanoun”). www: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/11/08/inside-gaza-with-the-israeli-army-as-it-hunts-for-hamas-tunnels_6238900_4.html

  Isabel Debre, “Gaza Has Become a Moonscape in War. When the Battles Stop, Many Fear It Will Remain Uninhabitable,” apnews.com (23. nov. 2023). www: https://apnews.com/article/palestinians-gaza-israel-bombing-destruction-hamas-reconstruction-f299a28410b70ee05dd764df97d8d3a0

 26. HRW, “Gaza: Unlawful Israeli Hospital Strikes Worsen Health Crisis,” hrw.org (14. nov. 2023) (“hospitaler”). www: https://www.hrw.org/news/2023/11/14/gaza-unlawful-israeli-hospital-strikes-worsen-health-crisis

  “Gaza: UN Expert Condemns ‘Unrelenting War’ on Health System Amid Airstrikes on Hospitals and Health Workers,” ohchr.org (7. dec. 2023) (“fuldstændigt udryddet”). www: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/12/gaza-un-expert-condemns-unrelenting-war-health-system-amid-airstrikes

 27. UN OCHA, “Hostilities in the Gaza Strip and Israel: Flash Update 30,” ochaopt.org (5. nov. 2023). www: https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-30?_gl=1*1ssnw1a*_ga*MTY5ODUwOTUxNy4xNzAxMDU0Njgx*_ga_E60ZNX2F68*MTcwMzE5ODQ2NS4xOS4xLjE3MDMyMDA1MzEuNjAuMC4w

  Human Rights Watch (HRW), “Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza,” hrw.org (18. dec. 2023). www: https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza

 28. UN World Food Programme, “WFP Palestine Emergency Response: Situation Report 11,” wfp.org (19. dec. 2023) (“sult”). www: https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/wfp-palestine-emergency-response-external-situation-report-11-19-december-2023

  Henry Mance, “UN Aid Chief Martin Griffiths: ‘The War in Gaza Isn’t Halfway Through’,” Financial Times (18. dec. 2023) (“flerfoldigt”). www: https://www.ft.com/content/01b592be-47c7-4a20-9bbd-621aa40f7640

 29. Musa Abuhashhash, “The Quiet Front: Reflections From the West Bank,” i Stern-Weiner, Deluge.

 30. Benny Gantz, et medlem af Israel krigskabinet, cit. i: Jamie Stern-Weiner, “Gaza’s Last Stand? The Dangers of a Second Nakba,” bylinetimes.com (16. okt. 2023). www: https://bylinetimes.com/2023/10/16/gazas-last-stand-the-dangers-of-a-second-nakba/

 31. Yaniv Cogan, “Targeting Civilians: Its Logic in Gaza and Israel,” i Stern-Weiner, Deluge.

 32. Mouin Rabbani, “All Shook Up: Regional Dynamics of the Gaza War” and Nathan J. Brown, “Into the Abyss,” begge i Stern-Weiner, Deluge.

 33. Louwerse, “Hamas”, i Deluge.