Gruppen for Information om Fængslerne: Manifest (1971)

I anledning af den amerikanske fængselsstrejke, som du kan læse om her, udgiver vi i dag for Eftertryks læsere et uddrag af den kommende bog 1968 (Slagmark Forlag). Uddraget er et historisk manifest fremsat af ‘Gruppen for Information om Fængslerne’ i Frankrig, 1971, underskrevet af Michel Foucault, Jean-Marie Domenach og Pierre Vidal-Naquet. Manifestet lægger særlig vægt på, at der udgives meget sparsom information om forholdene i fængslerne, og at offentligheden har ret til at vide, hvad der foregår. Fængslet er “et af de skjulte områder i vores sociale system”, skriver gruppen i et udsagn, der resonerer med budskaberne i det verserende amerikanske fangeoprør.   

Le Groupe d’information sur les Prisons

Efter Maj ’68 stod aktivister over for en bølge af undertrykkelse fra statens side. Indenrigsminister Raymond Marcellin strammede censurlovgivningen, forøgede politiets beføjelser, anholdt aktivister og forbød venstrefløjsorganisationer som det maoistiske Proletariske Venstre (Gauche prolétarienne (GP)). Som følge af denne undertrykkelse blev fængslerne fyldt med radikale aktivister fra alle strømninger. Som svar herpå genovervejede de radikale, og især dem fra det nu ulovlige GP, deres strategier. De opbyggede alliancer med moderate, samledes omkring forsvaret for borgerrettigheder og organiserede sig i fængslerne. Et af de initiativer, der opstod af denne nye drejning, var Gruppen for Information om Fængslerne (Le Groupe d’information sur les Prisons (GIF)), der var et samarbejde mellem det tidligere GP og en række venstrefløjsintellektuelle såsom Michel Foucault, Gilles Deleuze og Jean Genet. Nedenfor gengiver vi gruppens erklæring, der blev præsenteret den 8. februar 1971.

Originalkilde til teksten: ”Création d’un groupe d’information sur les prisons”, Esprit, marts 1971, s. 531–2.

Teksten er oversat fra fransk af Jakob Rosendal, og indgår i bogen 1968, redigeret af Bjarke Skærlund Risager, Salar Mohandesi og Laurence Cox (Forlaget Slagmark, udkommer 1. november 2018).

 

Af Le Groupe d’information sur les Prisons
Illustration (i toppen) af Eva Kragh Petersen

Ingen af os er sikre på at undgå at komme i fængsel. I dag mindre end nogensinde. Politiets net strammes rundt om vores hverdagsliv: i gaderne og på vejene; rundt om de fremmede og de unge; holdningsforbrydelsen er dukket op igen: Tiltagene i forhold til stoffer gør det hele mere tilfældigt. Vi lever under ”politiforvaringens” tegn. De fortæller os, at retsvæsenet er overbebyrdet. Det kan vi godt se. Men hvad nu hvis det var politiet, der havde overbebyrdet det? De fortæller os, at fængslerne er overbefolkede. Men hvad nu hvis det var befolkningen, der var overfængslet?

Der udgives kun lidt information om fængslerne; det er et af de skjulte områder i vores sociale system, et af de sorte felter i vores liv. Vi har ret til viden; vi vil have viden. Det er derfor, at vi sammen med magistrater, advokater, journalister, læger og psykologer har dannet ”Gruppen for Information om Fængslerne”.

Vi tilbyder at udbrede viden om, hvad fængslet er: Hvem kommer i fængsel, hvorfor og hvordan kommer man i fængslet, hvad sker der i fængslet, hvordan er de indsattes og ligeledes fængselsbetjentenes liv, hvordan er bygningerne, maden og hygiejnen, hvordan fungerer det interne reglement, den medicinske kontrol og ateliererne; hvordan man kommer ud derfra, og hvad vil det i vores samfund sige at være en af dem, der er kommet ud derfra.

Disse oplysninger finder vi ikke i de officielle rapporter. Vi anmoder om at få dem fra dem, der på en eller anden måde har erfaring med fængslet eller et forhold til det. Vi beder dem om at tage kontakt til os og videregive det, de ved. Der er blevet udarbejdet et spørgeskema, som man kan få udleveret. Så snart at der er resultater nok, vil de blive udgivet.

Det er ikke op til os at foreslå en reform. Vi vil blot gøre realiteterne kendte. Og gøre det med det samme, næsten fra dag til dag; for det haster. Det drejer sig om at advare offentligheden og få den til at være på vagt. Vi vil forsøge at benytte os af alle informationsmidler: dagspressen, ugeaviser og månedsmagasiner. Vi henvender os således til alle mulige talerør.

Nuvel, det er godt at vide, hvad det er, der truer os; men det er også godt at vide, hvordan vi kan forsvare os. En af vores første opgaver bliver at udgive en lille ”Håndbog for anholdte”, der selvfølgelig kommer sammen med en ”Bekendtgørelse for anholdere”.

Alle de, der vil informere, blive informeret eller deltage i arbejdet, kan skrive til GIF, 285, Rue de Vaugirard, Paris 15. arrondissement. 

På vegne af informationsgruppen,

Jean-Marie DOMENACH,
Michel FOUCAULT,
Pierre VIDAL-NAQUET.

Print Friendly, PDF & Email