Information melder sig i krigskoret

Dagbladet Information, som ellers på vanlig humanistisk vis længe har været fodslæbende, har med sin leder d. 29. august meldt sig i krigskoret. Begrundelserne minder om Politikens. Assad skal straffes, uanset hvem der har begået det meget omtalte giftangreb. Det er på dette punkt Informations fortjeneste at eksplicitere, hvad andre aviser underforstår. Selv hvis giftangrebet er blevet beordret af

”oprørere, der har villet fremprovokere et vestligt angreb ved at bombe civile i såkaldt ‘ befriede områder’ (hvilket ikke er så utænkeligt, som det lyder), er der tale om et overgreb, der ikke kan forblive ustraffet […] Det syriske regime […] har et uafviseligt ansvar.”

Forestil dig en verden, hvor regimemodstandere vidste, at man tænkte sådan i Vesten. I denne verden kunne Assads fjender åbent erklære: “Vi har brugt giftgas – straf Assad for det”. Begrebet ”false flag” ville få ny mening.

Konsekvenserne
Informations leder når frem til sin krigsopfordring igennem en for-og-imod-afvejning.

Imod krig taler følgende forhold:

  • ”Konsekvenserne af et vestligt væbnet angreb mod det syriske regime er uoverskuelige.”
  • ”Fra Iran signaleres det, at Israel vil blive det første offer for en gengældelsesaktion.”
  • ”Fra Rusland lyder det, at bombning af Bashar al-Assads militære anlæg vil udløse ‘en katastrofe’.”
  • ”et angreb vil øge den i forvejen massive flygtningestrøm på 6.000 om dagen og yderligere belaste Libanon, Jordan og Tyrkiet.”
  • ”Endelig kan det ikke udelukkes, at et angreb vil øge terrorrisikoen i Mellemøsten, USA og Europa.”
  • ”Civilisternes situation vil forværres”
  • ”et angreb vil udsætte den politiske løsning, USA og Rusland har arbejdet på at få etableret med en ny Genevekonference.”

 

For krig taler følgende:

  • ”gasning af civile er utåleligt.”
  • ”Hvis [et angreb] udebliver vil det syriske regime opfatte det som grønt lys til at gasse medborgere.”
  • “Den gode grund til et angreb er at signalere til diktaturer, at kemisk krigsførelse er uacceptabel.”

Bemærk logikken i at ville råde bod på en “utålelig” forbrydelse med handlinger, som fører til utålelige konsekvenser: flygtninge, terror, regional destabilisering, underminering af muligheden for en fredelig løsning.

Bemærk, at Information mener, at det syriske regime vil opfatte et udeblivende angreb som et ”grønt lys til at gasse medborgere”, selv hvis det er modstandere af styret, der står bag.

Bemærk endelig, at Information ikke opererer med en tilsvarende ”rød linje”, når det gælder den abnorme stigning i leukæmitilfælde samt de hundredevis af børn, der er kommet deforme eller dødfødte til verden som følge af amerikansk brug af hvid fosfor og uranholdig ammunition i angrebene på Fallujah, Irak, i 2004. Heller ikke, selvom der er langt større klarhed over, hvem der har ansvaret for denne stadigt pågående katastrofe.

I 21.30 TV-Avisen d. 27. august konstaterer udenrigsminister Villy Søvndal: ”Jeg tror, alle vi har set de der frygtelige billeder af børn, der bliver kvalt af giftgas.” Har vi set billeder som nedenstående?

index

images

Hvorfor ikke? Information foreslår ikke, at vi skal iværksætte katastrofale, terrorrisikoforøgende, flygtningestrømsskabende handlinger for at markere, at vi ikke vil acceptere disse uhyrligheder – som fortsat vil kræve hundrede af ofre blandt de endnu ufødte børn i Fallujah.

Igen er det svært at skabe sammenhæng i den offentlige krigsagitation, medmindre man medtænker krigsdriftens retledning af vores tankegange. Krigsdriften, der vel at mærke slår ind over for dem, vores ledere ikke kan lide, og som da også tjener et belejligt formål i det aktuelle tilfælde, hvor Assad if. Informations leder igennem længere tid ”har haft militær fremgang” til vestmagternes og deres allierede arabiske diktaturstaters store fortrydelse.

 

Udgivet 29. august 2013

Print Friendly, PDF & Email