Hvorfor er vi så dårlige til at drømme?

Når vi taler om politisk forandring, er det som om, vi mangler evnen til at forestille os, at verden kunne være radikalt anderledes, end den er. Tanker om reel forandring bliver affejet som meningsløs utopi, og vi fortsætter langt hen ad vejen med mere af det samme. Herbert Marcuses begreb om en-dimensional tænkning kan være […]