Judith Butler: Kapitalismen har sine grænser

I en verden præget af coronakrisen er sundhedspolitik blevet et globalt politisk anliggende, hvor bevægelser for lighed kæmper imod kapitalistisk markedstænkning, nationalisme og xenofobi. I denne tekst diskuterer den amerikanske filosof og kønsteoretiker Judith Butler COVID-19-pandemien og dens eskalerende politiske og sociale konsekvenser i USA. Af Judith Butler Oversat af Mathies G. Aarhus I pandemiens […]