Insecurity is in security

Danmark er et af de mest sikre steder i verden, og alligevel bekymrer vi os ofte om vores sikkerhed. Det er paradoksalt, når sikkerhed egentligt betyder uden bekymringer (sine cura). Men måske er problemet med sikkerheden, at man aldrig kan føle sig helt sikker? Længslen efter sikkerhed underminerer nemlig sig selv ved at skabe usikkerhed. […]