Revolutionen i 1517

Det er femhundrede år siden, at Martin Luther indledte Reformationen. Den udløste en opstand imod den sene middelalders samfundsorden, som ragede langt ud over Luthers egne hensigter Af David Jamieson Oversat af Kristoffer Willert En augustinsk munk ved navn Martin Luther naglede formentlig ikke sine 95 teser mod afladen op på en kirkedør i Wittenberg […]