Velkommen til Eftertryk

Et nyt magasin for samfund og politisk litteratur. Stifterne: Samling, saglighed og oplysning skal bringe den demokratiske socialisme tilbage i det politiske centrum. Højrepopulismen er på fremmarch, mens de liberale går til modværge. Det er tendenser, der også kan få betydning for den systemkritiske venstrefløj. I dette landskab af hårdt optrukne fronter mangler der noget […]