Syriens arabiske vinter

10-årsdagen for konflikten i Syrien nærmer sig, og udsigten til en varig politisk løsning er stadig svær at få øje på. Mange kommentatorer hævder, at Assad-familien alene bærer skylden for den ulykkelige situation. Rami Zouzou argumenterer imidlertid for, at konfliktens rødder stikker dybere. Man må vende blikket mod den syriske stats fødsel og tidlige ungdom […]