»I fald Gud ikke vil hjælpe os, skal Fanden være vor medhjælper«

Den 25. juni 1817 brød et stort fangeoprør ud i Tugt-, Rasp-, og Forbedringshuset på Christianshavn. Oprøret mundede ud i den sidste større massehenrettelse i Danmark, og fangernes modstand har efterladt dybe spor i dansk historie. Dette er første del i historien om Fangeoprøret på Christianshavn. Af Nicklas Weis Damkjær og Albert Scherfig Flammerne og […]