Et eksempel på svigtende filosofisk anmelderkultur

Ikke enhver refleksion over verden og vor situation i verden er filosofisk. Det særlige ved den ægte filosofiske refleksion er, at den er rettet imod at klarlægge de nødvendige træk ved verden og ved vor situation som personer: altså det, som under ingen tænkelige omstændigheder kunne være anderledes. Når dette er opgaven, så må filosofien […]