Fra kritik til krænkelse

Tidens massive fokus på krænkelse tilskrives ofte øget krænkelsesparathed. Det er en utilstrækkelig forklaring. Der er snarere tale om en logik, der gør, at kritik høres som udtryk for krænkethed. Denne krænkelseslogik fungerer som en eksklusionsmekanisme, der udelukker bestemte grupper fra det talende fællesskab. Hvordan en ytring høres, afhænger nemlig ikke kun af, hvad der […]