Historien om dansk kapitalisme

Kapitalismen har – big surprise! – vundet frem i Danmark i de sidste 100 år, men hvor meget? Faktisk kan der sættes tal på fremgangen. Men hvordan har det numeriske styrkeforhold mellem arbejderklasse, offentligt ansatte og selvstændige udviklet sig? Og i hvilken udstrækning er kapitalen blevet koncentreret på færre hænder? Politisk økonom Anders Lundkvist bryder […]